Skip to main content

2020-03-23 -

 

Pressmeddelande

Försämrat affärsläge på grund av Coronakrisen

För att möta de kraftigt försämrade marknadsförutsättningarna med vikande efterfrågan av bemanningstjänster hos ett flertal stora kunder kommer Lernia vidta besparingsåtgärder.

Under förra veckan och idag har vi fått ett flertal besked från våra kunder som avslutar konsultuppdrag vilket påverkar Lernias marknadsförutsättningar. Dessutom riskerar Lernia i och med effekterna av Coronakrisen och industrins produktionsutmaningar att få tillbaka fler konsulter i närtid. Detta gör att vi har parallella diskussioner med våra kunder och facket för att förbereda neddragningar inom vår bemanningsverksamhet samt övriga stödjande enheter.

 - Hur omfattande vår neddragning kommer att bli är ännu för tidigt att säga då dialogerna pågår just nu. Vi planerar att återkomma med mer information senare under veckan, säger Anders Uddfors, VD Lernia.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101