Skip to main content

2020-03-27 -

 

Pressmeddelande

Försämrat affärsläge på grund av coronakrisen, Lernia varslar personal

För att möta de kraftigt försämrade marknadsförutsättningarna med vikande efterfrågan av bemanningstjänster på grund av coronakrisen har Lernia under veckan varslat 950 medarbetare om uppsägning.

Det är i nuläget framförallt inom bemanningsverksamheten efterfrågan faller markant. Flera kunder drar ner på sina verksamheter vilket påverkar Lernia negativt. 

Lernia anpassar nu kostnaderna till det nya affärsläget vilket sker genom kraftig neddragning av antalet bemanningskonsulter, även intern personal inom bemanning och stödfunktioner berörs.  

 - Våra kunder avbokar bemanningskonsulter vilket leder till att vi tyvärr måste påbörja uppsägningen av våra konsulter och berörd personal. Självklart kommer detta påverka hela bolaget och vi ser nu över affärsläget för att anpassa Lernia utifrån det mycket osäkra läget, säger Anders Uddfors, VD Lernia. 

 

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101