2020-06-24 -

 

Pressmeddelande

Riksdagen beslutar att tillskjuta Lernia 150 mkr i kapitaltillskott

Tisdagen 23 juni röstade riksdagen igenom Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset, vilken bland annat innebär ett kapitaltillskott på högst 150 mkr till Lernia AB.

För mer information

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101