Skip to main content

2020-06-24 -

 

Pressmeddelande

Riksdagen beslutar att tillskjuta Lernia 150 mkr i kapitaltillskott

Tisdagen 23 juni röstade riksdagen igenom Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset, vilken bland annat innebär ett kapitaltillskott på högst 150 mkr till Lernia AB.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101