Skip to main content

2020-06-15 -

 

Pressmeddelande

Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om 150 mkr till Lernia

Regeringen föreslår att riksdagen fattar beslut om att tillskjuta Lernia AB 150 miljoner kronor i kapitaltillskott. Riksdagens beslut väntas före sommaren.

Lernias styrelse lämnade i slutet av förra året in en förfrågan om kapitaltillskott till ägaren. Bakgrunden var en tids vikande resultat samt kraftigt minskad efterfrågan av arbetsmarknadsutbildningar vilket medfört betydande förluster för Lernia.

Bolaget har de senaste åren arbetat kraftfullt med att effektivisera verksamheten och genomfört omfattande besparingsprogram där bland annat overheadkostnaderna har halverats.

Sedan ingivande av förfrågan har Covid-19-pandemin försämrat de ekonomiska förutsättningarna för bolagets bemanningsverksamhet. Samtidigt har förutsättningarna för Lernias utbildningsverksamhet förbättrats med goda möjligheter för tillväxt på lite längre sikt.

Kapitaltillskottet tillsammans med andra kreditfaciliteter och betydande effektiviseringar skapar en ekonomisk stabilitet som ger Lernia en möjlighet att parera de stora utmaningar som Lernia mött inom först utbildningsverksamheten och sedan bemanningsverksamheten.

 - Att ägaren går in med ett kapitaltillskott till Lernia är en tydlig signal att man tror på bolaget och dess affärsmässiga förutsättningar att driva verksamheten vidare. Vi kan nu med kraft koncentrera oss på att utveckla vår verksamhet inom utbildning, bemanning och matchning. Det skapar även förutsättningar för bolaget att aktivt bidra till omställningen av Arbetsförmedlingen, säger Kjell Hasslert, styrelseordförande i Lernia.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101