Skip to main content

2020-07-06 -

 

Pressmeddelande

Lernias nya IT-utbildningar ska kompetensutveckla permitterad personal för framtiden

Det råder brist på IT-kompetens i Sverige och den digitala utvecklingen ställer nya krav på framtidens kompetensbehov. Samtidigt befinner sig arbetsmarknaden i ett tufft läge. En kris betyder ovisshet och osäkerhet kring anställningar, men kan också innebära en möjlighet att säkra framtida digital kompetens. Därför lanserar utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia två korta och kostnadsfria YH-utbildningar inom IT, ett upplägg som till exempel passar för permitterad personal som vill kompetensutveckla sig.

Den digitala utvecklingen och företagens digitala strukturomvandling går allt snabbare. I Sverige behövs 70 000 nya IT-personer år 2022 enligt en prognos från branschorganisationen IT- och Telekom-företagen* – en brist som sägs hämma branschens tillväxtpotential och svensk industris konkurrenskraft internationellt.

Samtidigt prövar pågående coronapandemi den svenska ekonomin och arbetsmarknaden hårt. Aldrig någonsin har det varit viktigare med effektiva och flexibla utbildningar som leder till jobb. Mot denna bakgrund lanserar utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia nu två stycken korta yrkesutbildningar inom IT som går att läsa på deltid på distans från Stockholm och Malmö.

– Att vi är mitt uppe i en kris behöver inte betyda att man inte kan planera för vad som kommer efter. Många, både företag och anställda, har ett behov av att rusta sig för framtiden. Att kompetensutveckla är ett sätt att stärka både individuella möjligheter och för företagen att se till att man har rätt kunskap internt när hjulen börjar snurra igen. Korta, kostnadsfria utbildningar som denna är därför ett väldigt bra sätt att göra det på, säger Ulla Gustafsson verksamhetschef Lernia Yrkeshögskola.

Utbildningen ”Azure administration för servertekniker” ger färdigheter inom molnbaserade tjänster och specialkunskap om Microsofts plattform Azure – en kompetens vi kommer se stora behov av då Microsoft inom kort etablerar egna datacenter i Sverige. Denna yrkes-utbildning går att läsa på distans från både Stockholm och Malmö.

Utbildingen ”Agila arbetsmetoder & DevOps för utvecklare” ger fördjupade kunskaper och tillämpning om agila principer som SCRUM och DevOps, men även Continuous Integration (CI) och Continuous Deployment (CD).

Utbildningarna är kostnadsfria och CSN-berättigade och startar i höst.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101