Skip to main content

2020-07-15 -

 

Pressmeddelande

Lernias delårsrapport januari–juni 2020: Positivt resultat för utbildningsverksamheten men minskade intäkter för bemanningsverksamheten till följd av covid-19

Lernias intäkter för andra kvartalet minskade med 41 procent till 405 (687) mkr och för delårsperioden minskade intäkterna med 32 procent till 958 (1 405) mkr. Det förklaras av en kombination av lägre intäkter i bemanningsverksamheten och lägre deltagarvolymer i utbildningsverksamheten.

– Delårsperioden för Lernia inleddes starkt men ändrades sedan till en ny verklighet på grund av covid-19-pandemin. Pandemin har haft en omfattande påverkan på hur Lernia har bedrivit verksamheten. Undervisning och matchningsinsatser ställdes med goda resultat snabbt om till att ges på distans. Störst utmaning har det varit för bemanningsverksamheten som haft en snabb nedgång i efterfrågan på ca 30 procent, säger Anders Uddfors, vd för Lernia.

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster för andra kvartalet har förbättrats med 13 mkr jämfört med samma period föregående år och uppgick till -12 (-25) mkr. Rörelseresultatet efter jämförelsestörande poster för andra kvartalet uppgick till -15 (-32) mkr. Kvartalet innehåller jämförelsestörande poster uppgående till -3 mkr jämfört med -7 mkr samma period föregående år.

– Trots effekter av pandemin uppvisade segment Utbildning ett positivt rörelseresultat före jämförelsestörande poster om 13 (-29) mkr för delårsperioden. Det positiva resultatet kan till stor del förklaras av en längre tids effektiviseringsarbete. Segment Bemanning har så långt som möjligt parerat nedgången i efterfrågan från kunder genom att snabbt ställa om verksamheten till de lägre volymerna, men uppvisade ett negativt resultat före jämförelsestörande poster om -16 (18) mkr, säger Anders Uddfors.

Den 23 juni beslutade riksdagen att bemyndiga regeringen att få tillskjuta Lernia 150 mkr.

 

Läs rapporten i sin helhet.

 

För eventuella frågor kontaktaLernias pressjour, 010-250 22 25.

För mer information

Pressjour,


010-250 22 25