Skip to main content

2019-09-27 -

 

Pressmeddelande

Vänskap på arbetsplatsen effektivt verktyg för arbetsmiljö och resultat.

Kan vänskap på arbetsplatsen ha en funktion utöver god stämning bland kollegorna? Forskning visar bland annat att det är viktigt för integrationen – dessutom kan det vara ett verktyg för bättre arbetsmiljö med effektivare team och resultat. Den 1 oktober håller Lernia, som arbetat med vänskap som integrationsmotor, ett frukostseminarium på temat.

Svenskarna är sämst i världen på att skaffa nya vänner enligt en studie genomförd av Expat Insider (2017)*. Samtidigt har det visat sig att vänskap på arbetsplatsen är ett av de viktigaste verktygen för framgångsrik integration**. För Lernia, som arbetar för breddad kompetens och rekrytering på arbetsmarknaden var detta nedslående. För att bidra med en lösning tog man fram en interaktionskurs i form av en kortlek med 36 frågor, tänkt att användas på arbetsplatser och utbildningar i syfte att hjälpa människor att forma vänskapsband. Förutom bättre integration har många av de arbetsplatser som använt den vittnat om effektivare team och säkrare arbetsmiljö.

Den 1 oktober bjuder Lernia in till ett seminarium på temat ”Vänskap på arbetsplatsen – för effektivare team och säkrare arbetsmiljö” i Uppsala. Tillsammans med psykologen Anna Bennich Karlstedt, expert på ensamhet, Lernias vd Anders Uddfors samt Tobias Collin, Senior Director Organizational Development på Fresenius Kabi diskuterar vi varför vi ska bry oss om vänskap i arbetslivet och hur vi gör för att främja det. Seminariet avslutas med en möjlighet att testa de 36 vänskapsfrågorna. Varmt välkommen!

Tid: Tisdagen den 1 oktober från 07.30, seminariet startar 08.00 och slutar 09.00

Plats: Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

För mer information om IFS och seminariet, vänligen kontakta

Katarina Devell, Varmärkesansvarig och tf. kommunikationschef
Mail: katarina.devell@lernia.se,  Tel: 076-7764101

* Expat Insider 2017: https://cms-internationsgmbh.netdna-ssl.com/cdn/file/2017-09/Expat_Insider_2017_The_InterNations_Survey.pdf

** Diverse workplaces and interethnic friendship formation – A multilevel comparison across 21 OECD countries: https://www.gu.se/forskning/publikation?publicationId=204338