Skip to main content

2019-10-25 -

 

Pressmeddelande

Journalistik på arabiska, samiska och engelska bland de nominerade till Nya journalistpriset 2019

I samarbete med nyhetsmagasinet Fokus delar Lernia ut Nya journalistpriset för journalistik i Sverige, på andra språk än svenska. Syftet är att underlätta en kreativ diskussion om integration genom att uppmärksamma icke-svenskspråkiga medier och plattformar i Sverige.

Nya journalistpriset 2019 delas ut i två kategorier: ”Bästa ej svenskspråkiga journalistiska gärning i Sverige” och ”För bästa medium, plattform eller forum som på ett annat språk än svenska diskuterar integration konstruktivt".

– Det här är ett spännande nytt journalistpris som visar mångfalden i vårt land och hur och vilken typ av journalistik som människor får ta del av. Vi delar ut priset bara timmarna före Stora Journalistpriset för att illustrera att det finns andra journalister och journalistik som inte uppmärksammas i finrummen och heller inte alltid får det erkännande som de förtjänar. Det är syftet med det här priset och därför tycker vi det är viktigt att det delas ut, säger Claes de Faire, chefredaktör på Fokus.

De nominerade är

Bästa ej svenskspråkiga journalistiska gärning i Sverige:

Abdelaziz Maaloum
Nomineras för sina radioreportage på SR Radio Sweden Arabic.

Catherine Edwards och Emma Löfgren
Nomineras för att de lyft underrapporterade samhällsfrågor och för sin förmåga att lyfta fram nyanländas berättelser i samhällsdebatten.

Mahmoud Agha
Nomineras för sitt engagemang och sin journalistiska gärning kring att lyfta samhällsfrågor, som integration, för en arabisktalande del av befolkningen.

Bästa medium, plattform eller forum som på ett annat språk än svenska diskuterar integration konstruktivt:

KB Mosaik
Nomineras för att ha underlättat integrationen av invandrare i Skåne genom upplysande journalistik på webb, print och genom sammankomster.

The Local
Nomineras för att med strävsamhet ha rapporterat om samhällsviktiga frågor till en engelsktalande publik.

Sameradion
Nomineras för att genom träget arbete och en aldrig sinande kärlek för det samiska språket leverera samhällsjournalistik.

– I år har vi fått in över hundra nomineringar. Det är känns kul och viktigt att uppmärksamma journalistik som produceras i Sverige på annat språk än svenska. Juryn har nominerat journalistik på samiska, arabiska och engelska, säger Katarina Devell, kommunikationschef på Lernia.

Priset delas ut på Wetterling Gallery den 21 november.

 

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101