Skip to main content

2019-10-22 -

 

Pressmeddelande

Distansutbildning till specialistundersköterska ska bli lösningen på bristen av vårdpersonal

Bristen på personal inom vården ökar dramatiskt. Sverige har ca 180 000 undersköterskor vilket gör dem till den enskilt största yrkesgruppen i landet. Många undersköterskor kommer gå i pension inom de kommande fem åren och enligt SCB kommer det saknas 160 000 utbildade inom vård och omsorg.

Bristen på undersköterskor är stor i hela landet. Det finns ett växande behov av specialiserade undersköterskor då vården blir allt mer specialiserad och undersköterskorna väntas få mer avancerade arbetsuppgifter. Därför startar nu Lernia yrkeshögskoleutbildningen Specialistundersköterska – anestesi, operation och intensivvård.

Enligt SCB kommer det saknas 160 000 utbildade inom vård och omsorg och bristerna ligger i specialistområdena. Även Sveriges kommuner och landstings enkät om Yrkeshögskolan från 2016 visar att det är ett stort underskott på undersköterskor med specialistkompetens. Om fem år bedömer Arbetsförmedlingen att undersköterskor kommer ha mycket goda möjligheter till arbete.

Strategisk regional insats – med möjlighet för hela landet

Region Skåne har en av de lägsta sysselsättningsgraderna bland alla Sveriges län och en låg produktivitetsutveckling, vilket är en stor utmaning. Detta har lett till att regionen nu tagit krafttag för att vända utvecklingen. Man prioriterar kompetensförsörjning inom vård och omsorg, samverkan mellan arbetslivet och utbildningssystemet samt att utveckla vuxenutbildningen. Det handlar om att hitta rätt kompetens till arbetslivet och att skapa förutsättningar för att möta kompetensbehoven.

Specialistundersköterskor är en starkt eftertraktad kompetens och Lernia hoppas på att förse regionen – och övriga landet – med fler utbildade undersköterskor som valt att specialisera sig genom en yrkeshögskoleutbildning.

- Vi har valt Malmö som den ort vår utbildning utgår ifrån men väljer att driva den på distans så att man kan söka den oavsett var i landet man bor. Att läsa på distans med 75 procents studietakt gör det möjligt för undersköterskor att fortsätta att arbeta under sin utbildningstid, säger Anna-Karin Pantzar, produktspecialist för yrkeshögskolan på Lernia.

Utbildningen börjar i januari 2020 och sista ansökningsdag är 15 november.

Länk till ansökan: https://www.lernia.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildning/specialistunderskoterska---anestesi-operation-och-intensivvard/

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101