Skip to main content

2019-11-21 -

 

Pressmeddelande

Lernia beviljas projektmedel av UHR, Universitets- och högskolerådet

UHR har fått regeringens uppdrag att administrera en utlysning av medel för projekt som utvecklar distansutbildning. Lernia har tilldelats medel för att utveckla YH-utbildning på distans för projektet ”Liten värld stora möjligheter”.

Syftet med projektet:

  • Kvalitetssäkra pedagogisk och didaktisk kompetens avseende distansutbildning.
  • Utveckla pedagogiskt/tekniskt stödmaterial för utbildare, utbildningsledare och inhyrda konsulter.
  • I samverkan med arbetsgivare som har anställningsbehov i glesbygdskommuner utveckla lokala rekryteringsstrategier och metoder.

Lernias Yrkeshögskola bedriver i år 33 YH-utbildningar, av dem är 19 på distans.

Lernia tilldelas 960 000 kronor för projektet som startar i december och kommer att pågå under fyra månader.

 - Det känns jättekul att få förtroendet att fortsätta utveckla Yrkeshögskolan och framförallt distansutbildning. Vi ser ett växande behov av deltagare som vill läsa på distans och många företag runtom i landet som behöver den kompetens som Yrkeshögskolan bidrar med. Denna kombination gör att vi kan hjälpa företagen att fylla sina kompetensbehov, säger Ulla Gustafsson, Verksamhetschef för YH på Lernia Utbildning.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101