Skip to main content

2019-11-21 -

 

Pressmeddelande

KB Mosaik och Mahmoud Agha vinner Nya journalistpriset 2019

Under torsdagen delades Nya journalistpriset ut på Wetterling Gallery i Stockholm. Mahmoud Agha, Al Kompis, vinner kategori journalistik och KB Mosaik, Kristianstadbladet vinner för bästa plattform.

I samarbete med nyhetsmagasinet Fokus delar Lernia ut Nya journalistpriset för journalistik i Sverige, på andra språk än svenska. Syftet är att underlätta en kreativ diskussion om integration genom att uppmärksamma icke-svenskspråkiga medier och plattformar i Sverige.

Mahmoud Agha vinner priset Bästa ej svenskspråkiga journalistiska gärning i Sverige.

Mahmoud Agha är grundare och är chefredaktör för Al Kompis som är Sveriges, största fristående tidning på arabiska och svenska. Al Kompis vänder sig primärt till arabisktalande svenskar, cirka 450 000 personer, och bevakar svenska nyhetshändelser, med särskilt fokus på områden som intresserar målgruppen.

Juryns motivering: Mahmoud Agha vinner för sitt engagemang och sin journalistiska gärning kring att lyfta samhällsfrågor, som integration, för en arabisktalande del av befolkningen.

 - Al Kompis fyller ett stort behov av oberoende media. Vi jobar mycket med sociala medier och vill vara nära våra läsare och följare. Som en kompis, säger Mahmoud Agha.

KB Mosaik vinner kategorin Bästa medium, plattform eller forum som på ett annat språk än svenska publicerar och diskuterar konstruktivt om integration i det svenska samhället.

KB Mosaik är en trespråkig tidning på arabiska, engelska och lätt svenska, utgiven av Kristianstadsbladet. På hemsidan publiceras varierande nyhetsartiklar och egna reportage.Tidningen delas ut en gång i månaden till allmänheten, bibliotek, SFI-skolor, kommun och myndigheter. SFI-lärare använder tidningen i språkundervisning. Redaktionen består av journalister som har olika bakgrunder och arbetslivserfarenhet.

Juryns motivering: KB Mosaik vinner för att ha underlättat integrationen av invandrare i Skåne genom upplysande journalistik på webb, i print och genom sammankomster.

 - Vi känner att vårt jobb är uppskattat och synligt. Vi har jobbat fyra år mot segregation och för integration och det är en ära för oss att få detta pris, säger Mohamad Kanina.