Skip to main content

2019-03-28 -

 

Pressmeddelande

Reläskyddsspecialister ska hindra landet från att släckas ned – nu startar utbildning inom framtidsyrket i Göteborg

Vid ett långvarigt strömavbrott slås våra viktigaste samhällsfunktioner ut och kampen för överlevnad blir ett faktum. Få känner till yrket reläskyddsspecialist, men faktum är att det har en nyckelroll i att förhindra ett sådant krisscenario. Men det råder stor brist och därför startar nu Lernia en distansutbildning från Göteborg som ska utbilda framtidens specialister på reläskydd.

Sverige är ett högteknologiskt land som i allra högsta grad är beroende av eltillförsel för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera. Det är en högaktuell fråga och få av oss är beredda på ett långvarigt strömavbrott som inom några dagar slår ut våra mobiltelefoner, sjukhus, mataffärer och tillgången till rent vatten. Det visade senast SVT-serien ”Nedsläckt Land” där man får följa 10 deltagare som provar att klara sig i ett samhälle helt utan el.

Ett yrke som i ljuset av detta blir oumbärligt i framtiden är reläskyddsspecialister, experter på det säkerhetssystem som skyddar elkraftsystemen. Men det råder idag stor brist inom yrket. Redan 2011 beräknade branschföreningen Svensk Energi att det under de kommande fem åren skulle behövas rekryteras cirka 8 000 ingenjörer och tekniker med energi- eller elkraftskompetens. Idag finns det fortfarande ett akut behov av minst 2 600 personer. Ett behov som kommer att kvarstå under flera år efter detta när man behöver förnya, förbättra och säkra Sveriges elnät.

- Många vet inte vad en reläskyddsspecialist gör, men det är verkligen ett jobb för framtiden där konsekvenserna av en brist inom yrket får allvarliga konsekvenser för hela samhälle. Den teknologi med vilken vi byggt upp vår tillvaro gör oss väldigt sårbara i händelse av kris, det blev tydligt till exempel i julas vid stormen Alfrida. Eftersom det också är ett bristyrke med stor möjlighet till jobb hoppas vi att många söker utbildningen med start i höst, säger Susanne Jansson, affärsansvarig för yrkeshögskoleutbildningar på Lernia.

Utbildningen börjar i augusti i höst och sista ansökningsdag är 15 maj.

Ansök till utbildningen

Presskontakt

Kontaktperson Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040