Skip to main content

2019-03-06 -

 

Pressmeddelande

Lernia rekryterar ny affärsutvecklingschef till koncernledningen

Lernia satsar för framtiden och som ett led i att stärka företagets position på en förändrad marknad rekryteras ytterligare en nyckelperson. Patric Eklöf har anställts som ny affärsutvecklingschef. Patric kommer att sitta i koncernledningen, han kommer närmast från marknadskommunikationsbolaget Bording där han arbetat som affärsutvecklingschef.

Landskapet i utbildnings- och bemanningsbranschen håller på att ritas om, inte minst som en effekt av Arbetsförmedlingens avveckling. Rätt kompetens och erfarenhet på nyckelpositioner är en förutsättning för att satsa framåt i en omvärld med nya möjligheter. Lernia har nyligen rekryterat Anders Hvarfner som ny chef för division Utbildning och kompletterar nu med rekrytering av ny affärsutvecklingschef, allt i syfte att ytterligare stärka sin position i en kraftigt förändrad marknad.

- Jag ser att Lernia just nu genomgår stora förändringar, vilket till stor del är drivet av en tuff marknadsutveckling. I de förändringar vi ser framför oss finns många intressanta möjligheter för Lernia som med sitt breda tjänsteutbud är väl positionerat för att kunna ta till vara möjligheterna. Detta är en av flera spännande uppgifter som jag ser fram mot att arbeta med på Lernia, säger Patric Eklöf, tillträdande affärsutvecklingschef.

Patric har över 20 års erfarenhet av affärsutveckling inom en rad olika branscher. Senast från företaget Bording som specialiserat sig på marknadskommunikation och dessförinnan som chefsstrateg på tolk- och översättningsföretaget Semantix.

- En viktig målsättning för Lernia är att i tider av förändring leverera både ekonomiska resultat såväl som samhällsnytta genom vårt erbjudande inom utbildning och bemanning. Detta är en målsättning som trots vår starka marknadsposition kräver både hög kompetens och nytänkande och vi är därför väldigt glada att kunna välkomna Patric Eklöf. Med sin långa och mycket breda erfarenhet av utvecklingsarbete och att driva tillväxt kommer han att vara en stor tillgång för Lernia inte minst nu när marknaden står inför stora förändringar, säger Anders Uddfors, VD på Lernia.

Inge Lindberg fortsätter att inneha rollen som tillförordnad affärsutvecklingschef på Lernia till dess att Patric Eklöf tillträder tjänsten, vilket sker senast den 20 maj 2019.

Lernias pressjour

Kontaktperson Lernias pressjour

Lernias pressjour, presskontakt


010-250 22 25