Skip to main content

2019-04-01 -

 

Pressmeddelande

Lärarassistenter med integrationskompetens ska bli lösningen på lärarbristen

Bristen på behöriga lärare i Norr- och Västerbotten är precis som i resten av landet stor. En effektiv lösning är nya yrken som lärarassistenter, som kan avlasta och frigöra tid för lärare och förskolelärare i deras dagliga arbete. Med en stor andel nyanlända elever blir kompetens inom svenska som andraspråk särskilt värdefull. Därför starar nu Lernia YH-utbildningen Lärarassistent med specialisering mot integration, i Piteå.

Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognoser förväntas det inte utbildas tillräckligt många grundskolelärare, gymnasielärare, förskolelärare, speciallärare eller yrkeslärare för att möta efterfrågan de kommande fem åren. Enligt Utbildningsdepartementet kommer det att behövas 107 000 nya lärare inom en femårsperiod, vilket är 60 000 fler än de som examinerats de senaste fem åren.

Den stora bristen på behöriga lärare har resulterat i att man på facklig så väl som på arbetsgivarnivå påbörjat ett arbete med att renodla de behörighetskrävande arbetsuppgifterna och skapa yrkesgrupper som kan göra det icke-behörighetskrävande jobbet, så som lärarassistenter. Arbetet har brett partipolitiskt stöd och har stöttats av regeringen med riktade statsbidrag. Tanken är att lärarassistenter ska frigöra mer undervisningstid för lärarna och kunna bidra med kompetens för nya typer av behov. I klasser med elever med olika bakgrund och olika modersmål är det också viktigt att undervisningen kan visa på grundlig språkinlärningskompetens. I höst startar därför Lernia YH-utbildningen Lärarassistent med specialisering integration, med bas i Piteå.

- Vi känner precis som resten av landet av lärarbristen. Lärarassistenter kan vara ett ypperligt komplement i skolan för att öka elevernas trygghet, studiero och inlärning. Det krävs dock att lärarassistenten har tillräckliga kunskaper, färdigheter och kompetenser för detta, säger Malin Westling, förvaltningschef i Piteå kommun.

Utbildningen börjar i augusti i höst och sista ansökningsdag är 15 maj.

Ansök till utbildningen

Presskontakt

Kontaktperson Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040