Skip to main content

2019-05-29 -

 

Pressmeddelande

Lernia bjuder in till seminarium om vänskap på arbetsplatsen – för effektivare team och säkrare arbetsmiljö

Integration på arbetsplatsen är en viktig fråga för Lernia som man bl.a. jobbar med genom projektet Integration För Svenskar – en interaktionskurs som hjälper människor att knyta vänskapsband på jobbet. Den 3 juni bjuder Lernia in till frukostseminarium i Göteborg på tema ”Vänskap på arbetsplatsen” för att tillsammans med näringslivsprofiler och en expert prata vidare om vilka andra viktiga fördelar vänskap på arbetsplatsen kan ha.

Svenskarna är sämst i världen på att skaffa nya vänner enligt en studie genomförd av Expat Insider (2017)*. Samtidigt har det visat sig att vänskap på arbetsplatsen är ett av de viktigaste verktygen för framgångsrik integration**. För Lernia, som arbetar för breddad kompetens och rekrytering på arbetsmarknaden var detta nedslående.

För att lösa problemet med svenskars sociala oförmåga lanserade man Interaktion För Svenskar, en interaktionskurs som hjälper människor att knyta vänskapsband på arbetsplatsen och därmed skapa förutsättningar för bättre integration. Kursen består av en kortlek med 36 vänskapsfrågor som stegvis blir mer personliga och hjälper oss att komma varandra närmre.

Efter att kortleken använts av arbetsplatser över hela Sverige visade sig det finnas fler fördelar med att lära känna sina kollegor. Vänskap på arbetsplatsen bidrar till att man drar bättre nytta av varandras kapacitet samt känner av varandras styrkor och svagheter. Vissa av arbetsplatserna som beställde kortleken använde den i alltifrån kick offs, till arbetet med att förbättra arbetsmiljön. Arbetsplatser där kollegorna känner varandra bra har också visat sig ha en säkrare miljö.

Den 3 juni bjuder Lernia in till ett seminarium på tema ”Vänskap på arbetsplatsen – för effektivare team och bättre integration” i Göteborg. Tillsammans med psykologen Anna Bennich Karlstedt, stående expert i bland annat TV, DN och MåBra, Lernias vd Anders Uddfors samt Martin Eriksson, vd på Johan i Hallen diskuterar vi varför vi ska bry oss om vänskap i arbetslivet och hur vi gör för att främja det. Seminariet avslutas med en möjlighet att testa de 36 vänskapsfrågorna. Varmt välkommen!

Tid: Måndagen den 3 juni från 07.30, seminariet startar 08.00 och slutar 09.00

Plats: Västsvenska handelskammaren, Parkgatan 49, Göteborg

 

* Expat Insider 2017: https://cms-internationsgmbh.netdna-ssl.com/cdn/file/2017-09/Expat_Insider_2017_The_InterNations_Survey.pdf

** Diverse workplaces and interethnic friendship formation – A multilevel comparison across 21 OECD countries: https://www.gu.se/forskning/publikation?publicationId=204338