Skip to main content

2019-01-09 -

 

Pressmeddelande

Lernia tredubblar målet med 100-klubben

Lernia överträffar återigen målet med regeringens initiativ 100-klubben och har i samarbete med Arbetsförmedlingen erbjudit över 300 nyanlända arbete eller praktik när vi summerar 2018.

När Lernia under 2016 anslöt sig till 100-klubben var det med en ambition att överträffa målet att under tre år erbjuda arbete eller praktik till minst 100 nyanlända. Redan i början på 2017 hade Lernia hjälpt 134 nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och satte då målet att hjälpa 200 nyanlända innan perioden löper ut 2019. I slutet av 2018 hade Lernia tillsammans med Arbetsförmedlingen hjälpt över 300 personer.

”Lernia bidrar på flera olika sätt till fler och snabbare vägar till jobb för människor som står utanför arbetsmarknaden. Att stödja 100-klubben är därför helt självklart för oss och det känns givetvis extra roligt när vi faktiskt tredubblar målet. Det visar att Lernia är en aktör att räkna med på arbetsmarknaden”, säger Anders Uddfors, vd för Lernia.

Lernia innehar med sitt resultat en fjärdeplats bland de totalt 31 företag som medverkar i initiativet.

Att man sedan förra året har tredubblat är en fantastisk insats från Lernias håll. Det vi även vet är att Lernia har erbjudit nästan alla dessa personer anställning, vilket är över förväntan. Lernia har lyckats både med kompetensförsörjning och att ta ett ansvar att integrera nyanlända på svensk arbetsmarknad. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Lernia”, säger Johanna Sjödin, sektionschef på Arbetsförmedlingen och ansvarig för uppföljningen av 100-klubben.

Lernias pressjour

Kontaktperson Lernias pressjour

Lernias pressjour, presskontakt


010-250 22 25