Skip to main content

2019-02-20 -

 

Pressmeddelande

Anders Hvarfner ny divisionschef för Lernia Utbildning

Lernia rekryterar Anders Hvarfner som chef för division Utbildning. Anders kommer närmast från Intendia Group där han varit koncernchef.

Utbildningsbranschen står inför stora förändringar, för att möta dessa förändringar satsar Lernia på att rekrytera en av branschens mest erfarna och kompetenta ledare som kommer att få till uppgift att ytterligare stärka Lernias marknadsposition.

- För att lyckas i branschen krävs ständig kontakt med arbetsgivare, individ och samhälle. Där ser jag att Lernia via sitt breda tjänsteutbud har en unik position vilket kommer att bli avgörande i de förändringar som nu sker inom utbildning och matchning. Jag ser fram emot att bli del av det bolag som har den starkaste kombinationen av utbildning, bemanning och matchning, vilket kommer vara en avgörande framgångsfaktor, säger Anders Hvarfner, tillträdande divisionschef Lernia Utbildning.

Anders Hvarfner har 20 års erfarenhet från ledande uppdrag inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet. Senast som koncernchef på Intendia Group och dessförinnan som VD på Iris-gruppen, VD på Vittra samt VD Manpower Hälsopartner.

- Vår målsättning är att vara Sveriges ledande utbildningsaktör, där vi bidrar i samhället genom att få människor i jobb genom utbildningsinsatser samt att leverera bemanningslösningar och matchningstjänster till företag och organisationer. Nu storsatsar vi inför den förändring som hela branschen står inför. Anders Hvarfner har den strategiska höjd och erfarenhet som krävs för att driva vidare Lernias utbildningsverksamhet med fokus på lönsamhet och tillväxt, säger Anders Uddfors, VD Lernia.

Anders Uddfors fortsätter att inneha rollen som tillförordnad divisionschef på Lernia Utbildning till dess att Anders Hvarfner tillträder tjänsten, vilket sker senast den 1 juli.

Lernias pressjour

Kontaktperson Lernias pressjour

Lernias pressjour, presskontakt


010-250 22 25