Skip to main content

2019-04-11 -

 

Pressmeddelande

Sveriges enda utbildning i Mejeriteknik finns i livsmedelshubben Götene

Sverige ska bli ”Det nya matlandet 2020” enligt regeringens vision för framtidens livsmedelsindustri. Samtidigt menar Livsmedelsföretagen att branschens kritiskt låga utbildningsnivå påverkar utvecklingsmöjligheterna allvarligt. Kanske finns ett av svaren i livsmedelshubben Götene, där Sveriges enda utbildning inom mejeriteknik ligger.

Regeringens mål för den svenska livsmedelsindustrin är tydliga. Produktionen ska öka, det ska finnas en konkurrenskraftig livsmedelssektor i hela landet och företagens lönsamhet ska gå upp. För att klara det behöver livsmedelskedjan ha tillgång till arbetskraft med rätt kompetens. Livsmedelsföretagens branschorganisation (Li) menar att den låga utbildningsnivån inom branschen gör det svårt att hitta personal med rätt utbildning och kompetens, vilket har allvarlig påverkan på branschens utvecklingsmöjligheter.

De stora mejeriföretagen i Sverige ser behov av att anställa över 100 nya mejeritekniker kommande åren, och för att komma till rätta med situationen fortsätter Lernia satsa på sin utbildning i mejeriteknik i Götene, som är den enda i Sverige.

 Mejeribranschen förändras hela tiden och denna utbildning är en viktig pusselbit i att kunna säkerställa att vi har rätt kompetens på våra mejerier. Det är en stor fördel att vi kan rekrytera nyexaminerade mejeritekniker direkt in i företaget, säger Christian Ehrenstråhle, Learning and Development specialist på Arla Foods.

Götene i Västergötland har kommit att bli en hubb för några av de största livsmedels-producenterna i Sverige så som Arla Foods och Semper. Därför finns det inom området stor kunskap kring och goda förutsättningar att tillverka mejeriprodukter. Utbildningen Mejeritekniker erbjuder bred kunskap i mejeriteknik vilken går att applicera i flera olika roller, och som skapar möjlighet till att utvecklas i flera olika riktningar inom branschen.

 Den tekniska utvecklingen inom mejeriindustrin är i full fart och det skapar behov av ny teknisk kompetens. Vi hoppas därför att tekniskt intresserade och kunniga personer upptäcker denna utbildning som ger möjlighet till jobb i hela livsmedels-branschen, säger Susanne Jansson, affärsansvarig för yrkeshögskoleutbildningar på Lernia.

Den eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningen startar i augusti 2019 och är nu öppen för ansökningar fram till den 15 maj.

Ansök till utbildningen

Presskontakt

Kontaktperson Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040