Skip to main content

2019-04-24 -

 

Pressmeddelande

Lernias delårsrapport januari–mars 2019: Lägre intäkter och resultat för Lernia

Lernias intäkter för första kvartalet minskade med sjutton procent till 727 (878) mkr. Främsta förklaringen är lägre intäkter från Arbetsförmedlingens upphandlade utbildningstjänster samt en större bemanningskund där konsulterna enligt plan gått över till fast anställning hos kunden.

Året har inletts med minskade intäkter och lägre rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. Även om de besparingsåtgärder vi genomförde 2018 gett effekt under kvartalet så gör den minskade efterfrågan av arbetsmarknadsutbildningar kombinerat med avmattningen inom bemanningsbranschen att vi kommer att vidta åtgärder för att ytterligare anpassa Lernias kostnadsstruktur, säger Anders Uddfors, vd för Lernia.


Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -10 (5) mkr. Besparingsprogrammets positiva effekter på rörelseresultatet väger inte upp för hela volymminskningentappet. Koncernens resultat efter skatt för första kvartalet uppgick till -7 (3) mkr.
Läs rapporten i sin helhet här.

För eventuella frågor kontakta Katarina Devell, tf kommunikationschef, 076-776 41 01.