Skip to main content

2018-05-14 -

 

Pressmeddelande

Svårt för svenskar att få vänner visar ny undersökning

Lernia lanserar interaktionskurs som ska göra svenskarna världsbäst på nya vänskaper. Vi svenskar har svårt att skaffa oss nya vänner visar en färsk undersökning från Demoskop. Samtidigt är vänskapsband på jobbet ett av de viktigaste verktygen för integration. Därför lanserar nu bemannings- och utbildningsföretaget Lernia en interaktionskurs för svenskar med syfte att bekämpa integrationsproblem med vänskap.

Enligt en årlig studie från Expat Insider är Sverige det sämsta landet i världen för den som vill få nya vänner*. I en helt ny undersökning genomförd av Demoskop på uppdrag av bemannings- och utbildningsföretaget Lernia bekräftas den bilden. Bara en tredjedel av svenskar tycker det är lätt att skaffa nya vänner. Undersökningen visar även att endast tre av tio svenskar har fått mer än en ny vän det senaste året.

Och trots att vi svenskar är dåliga på det är det viktigt för oss – när man får ranka faktorer som styr ens välmående är det en god kärleksrelation och goda vänner som hamnar i topp. Också i vårt arbetsliv påverkar det. Tre fjärdedelar, 75 procent, av de tillfrågade anser att goda relationer till kollegorna är viktigast för trivsel på jobbet, långt före både flextid och hög lön som endast sex procent svarar. Mer än var femte arbetande svensk, 22 procent, skulle också vilja ha fler vänner på jobbet. Vänner på jobbet skapar inte bara trivsel, det är också en nyckel till integration visar forskning från Göteborgs Universitet**. Därför har bemannings- och utbildningsföretaget Lernia tagit fram Interaktion För Svenskar (IFS) – en interaktionskurs för svenskar med syfte att göra oss världsbäst på att få nya vänner och skapa förutsättningar för en bättre integration.

- Vänskapsband på jobb och utbildningar är nyckeln till minskat utanförskap. SFI är en oerhört viktig del, men inte bara de som nyss flyttat hit har ansvar för en fungerande integration, där kan vi alla göra en insats. Kursens frågor är gjorda för att underlätta interaktion och optimera förutsättningarna för vänskap, säger Elias Wästberg, kommunikationschef på Lernia.

Interaktion För Svenskar (IFS) består av 36 frågor som ska leda till vänskap mellan personerna som ställer dem till varandra. Frågorna har tagits fram tillsammans med psykologen Anna Bennich Karlstedt och bygger på den amerikanske psykologen Arthur Arons forskning med evidensbaserade frågor som ska optimera förutsättningarna för kärlek.

- Vi har tagit avstamp i den här forskningen och anpassat frågorna så att de riktas mot att skapa vänskap, i klassrum och på arbetsplatser. Frågorna blir stegvis mer personliga vilket ökar möjligheterna att känna sig nära den person man pratar med – båda parter ska känna sig sedda, förstådda och accepterade. Det är grundbultar i varje nära relation, säger Anna Bennich Karlstedt.

Interaktion För Svenskar (IFS) finns på webben och kan även beställas som ett kit till arbetsplatser och utbildningar.

Bilder och mer information finns här: www.lernia.se/ifs

* Expat Insider 2017

** Diverse workplaces and interethnic friendship formation – A multilevel comparison across 21 OECD countries

Resultat från demoskopundersökningen
Mer än en fjärdedel av svenskarna (28 procent) tycker att det är svårt att få nya vänner
Vänskap och en god kärleksrelation toppar listan över vad som är viktigast för att vi ska må bra (26 respektive 35 procent)
Vänskap på arbetsplatsen är den viktigaste faktorn för att man ska trivas på en arbetsplats, det svarar 74 procent och var femte arbetande (22 procent) skulle vilja ha fler vänner på sitt arbete eller utbildning
Bara tre av tio svenskar har fått mer än en ny vän det senaste året
Hälften av de som är födda utanför Norden anser att svenskarna är dåliga på att skaffa nya vänner, jämfört med en tredjedel bland personer födda i Sverige.

Om Interaktion För Svenskar (IFS)
Interaktion För Svenskar (IFS) är en interaktionskurs bestående av 36 frågor framtagna för att optimera förutsättningarna för vänskap. Frågorna tar avstamp i evidensbaserad forskning och ska hjälpa svenskarna på traven att bli världsbäst på att knyta nya vänskaper. Läs mer på www.lernia.se/ifs

Om Anna Bennich Karlstedt
Anna Bennich Karlstedt är leg psykolog och psykoterapeut med många års erfarenhet inom relationer, arbetsmiljö och kommunikation. Hon arbetar i sin verksamhet främst med hälsofrågor och att skapa hållbara relationer. Anna har vid två tillfällen (2014 och 2016) nominerats till Stora Psykologpriset.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd i Demoskops telefonrekryterade OnlinePanel, baserat på ett slumpmässigt urval bland allmänheten 18 år och uppåt. Totalt genomfördes 1 800 intervjuer under perioden 27 mars - 6 april 2018.

36 frågor som leder till vänskap
De 36 frågorna som leder till vänskap bygger på forskning från psykologen Arthur Aron och hans frågor som är optimerade för intimitet och kärlek. Lernia har tillsammans med psykologen Anna Bennich Karlstedt anpassat dessa till att istället leda till vänskap. Frågorna ska ställas i kronologisk ordning, från 1 till 36. Frågorna kan ställas på en och samma gång eller delas upp i sex olika sittningar. Varje block representerar en sittning.

BLOCK 1
1. Om du fick träffa en känd person, vem skulle det vara?
2. Vilken superkraft skulle du vilja ha?
3. Är du en mail- eller telefonperson? Varför?
4. När trivs du som bäst på ett jobb eller en utbildning?
5. När skrattade du högt senast?
6. Vad skulle du välja att vara, jättesmart eller jättesnygg?

BLOCK 2
7. När känner du dig bortskämd?
8. Nämn minst en egenskap du uppskattar hos den du pratar med.
9. När grät du senast? Varför?
10. Vad från dina föräldrar vill du inte föra vidare till dina barn?
11. Berätta om en tidigare jobb- eller utbildningserfarenhet och vad du gillade och inte gillade med den.
12. Vad skulle du egentligen vilja sluta göra?

BLOCK 3
13. Tror du på liv efter döden?
14. Om du inte kände några begränsningar, vad skulle du vilja göra imorgon?
15. Vad är du mest stolt över i ditt liv?
16. Nämn den viktigaste egenskapen hos en vän.
17. När var du riktigt lycklig senast?
18. Berätta om ett jobbigt minne.

BLOCK 4
19. Vad önskar du att du hade mer tid till?
20. Har du avslutat en vänskap någon gång?
21. Vad är trygghet för dig?
22. Ge den du pratar med tre komplimanger.
23. Berätta om dina första skolår, vem var du och hur har det påverkat dig?
24. Vem har du bäst relation till i din familj?

BLOCK 5
25. Beskriv hur den du pratar med upplever dig som person.
26. Avsluta meningen "Jag önskar att jag hade någon jag kunde dela..."
27. Vad skulle du vilja börja varje dag med?
28. Berätta för den du pratar med vad ditt första intryck av hen var.
29. Vad gör dig generad?
30. Blir du besvärad när folk visar starka känslor?

BLOCK 6
31. Vilken av sakerna du äger tycker du mest om?
32. Bör man diskutera privata saker som kärlek, politik och pengar med kollegor/klasskamrater?
33. Hade du ett favoritgosedjur/leksak som barn? Berätta om det.
34. Beskriv en relation till en familjemedlem som du önskar var bättre.
35. Vem som inte lever längre saknar du mycket?
36. Be den du pratar med berätta om hens tre bästa tips för att leva ett lyckligt liv.

Bonus: Titta in i varandras ögon i 60 sekunder utan att titta bort.

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24