Skip to main content

2018-07-02 -

 

Pressmeddelande

Män har lättare än kvinnor att bli vän med personer av annan politisk åsikt

Lernia hjälper Almedalsbesökare att bli bättre vänner.

Vi svenskar har svårt att skaffa oss nya vänner visar en färsk undersökning från Demoskop.
Män, egenföretagare och landsortsbor har lättare än övriga att bli nära vän med personer av en annan politisk åsikt. Vänskapsband som knyts i arbetssituationer är ett av de viktigaste verktygen för integration. Därför tar bemannings- och utbildningsföretaget Lernia med sig en interaktionskurs för svenskar till Almedalen med syfte att bekämpa integrationsproblem med vänskap och få fler politiska motståndare att knyta kontakt.

Enligt en årlig studie från Expat Insider är Sverige det sämsta landet i världen för den som vill få nya vänner*. I en helt ny undersökning genomförd av Demoskop på uppdrag av bemannings- och utbildningsföretaget Lernia bekräftas den bilden. Bara en tredjedel av
svenskar tycker det är lätt att skaffa nya vänner.
- Vi vet att vänskapsband som knyts i arbets- och utbildningssammanhang är nyckeln till minskat utanförskap. Almedalsveckan är en smältdegel för personer med starka åsikter som står långt ifrån varandra. Jag är övertygad om att många med olika åsikter skulle må bra av att sitta ned och försöka förstå varandra bättre, säger Elias Wästberg, kommunikationschef på Lernia.

Knappt två femtedelar, 37 procent av svenskarna anser att det är lätt att bli nära vän med någon av en annan politisk åsikt. Bland männen är det drygt två femtedelar, 41 procent, som anser det lätt och bland kvinnorna är det en tredjedel, 33 procent. Även egenföretagarna sticker ut där nästan hälften, 56 procent har lätt att skaffa nära vänner jämfört med en tredjedel, 33 procent av arbetarna och två femtedelar, 39 procent av tjänstemännen. Storstadsborna, 36 procent, har lite svårare än landsortsborna, 41 procent, att bli nära vän med någon av en annan politisk åsikt.

Mer än var femte arbetande svensk, 22 procent, skulle också vilja ha fler vänner på jobbet. 
Vänner på jobbet skapar inte bara trivsel, det är också en nyckel till integration visar forskning från Göteborgs Universitet**. Därför har bemannings- och utbildningsföretaget Lernia tagit fram Interaktion För Svenskar (IFS) – en interaktionskurs för svenskar med syfte att göra oss världsbäst på att få nya vänner och skapa förutsättningar för en bättre integration. 
Interaktion För Svenskar (IFS) består av 36 frågor som ska leda till vänskap mellan personerna som ställer dem till varandra.

Frågorna har tagits fram tillsammans med psykologen Anna Bennich Karlstedt och bygger på den amerikanske psykologen Arthur Arons forskning med evidensbaserade frågor som ska optimera förutsättningarna för kärlek.

- Vi har tagit avstamp i den här forskningen och anpassat frågorna så att de riktas mot att skapa vänskap, i klassrum och på arbetsplatser. Frågorna blir stegvis mer personliga vilket ökar möjligheterna att känna sig nära den person man pratar med – båda parter ska känna sig sedda, förstådda och accepterade. Det är grundbultar i varje nära relation, säger Anna Bennich Karlstedt.


Interaktion För Svenskar (IFS) finns på webben och kan även beställas som ett kit till arbetsplatser och utbildningar och kommer finnas i Lernias tält under Almedalsveckan.

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24