Skip to main content

2018-07-16 -

 

Pressmeddelande

Delårsrapport januari - juni 2018: Fortsatt stark bemanningsmarknad men negativt resultat för utbildningsverksamheten

Lernias intäkter för andra kvartalet minskade med 5 procent till 806 (846) mkr. Intäktsminskningen förklaras främst av lägre volymer inom utbildning. Bemanningsmarknaden är fortsatt stark och en planerad nedgång av inhyrda konsulter hos en stor kund har till stor del ersatts av ökade intäkter från andra kunder. Delårsperiodens intäkter är i nivå med föregående år.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -55 (-3) mkr. Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -50 (31) mkr. Den negativa utvecklingen inom segment Utbildning belastar resultatet med 34 mkr. Ett besparingsprogram har lanserats och påverkar rörelseresultatet negativt med 25 mkr i form av avveckling av personal, lokaler och förlustkontrakt (8 mkr) samt kostnader för nedskrivningar (17 mkr).

– Lernias intäkter totalt för delårsperioden är i nivå med föregående år men resultatutvecklingen inom utbildningsverksamheten är utmanande. Vi har lanserat ett besparingsprogram och ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Bemanningsmarknaden är fortsatt stark, säger Anders Uddfors vd för Lernia.

Läs rapporten i sin helhet här.

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24