Skip to main content

2018-01-29 -

 

Pressmeddelande

Lernia får pris av PTS och Arbetsförmedlingen för digitalt integrationsarbete

I PTS och Arbetsförmedlingens innovationstävling ”Arbetsmarknad för alla” har Lernias app Join prisats som en digital lösning som minskar utanförskap och diskriminering i arbetslivet. Appen ska hjälpa personer som idag av olika orsaker har svårt på arbetsmarknaden ska genom appen få hjälp att både hitta och behålla jobb.

- Sverige lider brist på arbetskraft inom flera stora branscher. Vi hoppas att Join-appen kan hjälpa flera personer som idag står en bit från arbetsmarknaden att hitta nya vägar till jobb, säger Katarina Devell ansvarig mångfaldskommunikation på Lernia.

Join-appen är ett projekt som startades av Lernia under 2017. Syftet var att samla all information som asylsökande och nyanlända behöver för att kunna göra sin egen resa mot ett jobb i Sverige.

- Målet med appen var att förkorta den tid det idag tar att få jobb i Sverige. Det vi vunnit pris för är att utveckla appen vidare för att hjälpa nyanalända med olika slags hinder. Framförallt tror vi på självskattningar och olika tester, men också på fakta i form av texter, bilder och filmer. Det finns alltifrån språkliga och kulturella hinder, till funktionsvariationer, så området är stort och komplext, säger Jonas Ahlberg, som var projektledare för Joni-appen under 2017.

Den nya appen, som Lernia tar fram under 2018, fokuserar på att hjälpa de 16 procent av befolkningen i åldern 16-64 år som uppger att de har någon funktionsvariation. Det kan röra sig om såväl läs- och skrivsvårigheter, oro och ångest inför sin situation i Sverige, olika trauman från krig eller fysiska handikapp.

Bland personer med funktionsvariation är arbetslösheten idag högre och sysselsättningsgraden lägre än för befolkningen i stort. Dessutom upplever var tredje person i gruppen diskriminering i arbetslivet.

- Med det bidrag vi får från PTS kommer vi nu kunna bygga vidare på Join och hjälpa fler individer till jobb genom smarta lösningar, fortsätter Katarina Devell.

Tjänsten är utformad som en kostnadsfri app och innehåller bland annat fakta om vad man behöver veta och kunna för att skaffa ett jobb i Sverige.

- Vi vill hjälpa nyanlända så de kan validera sin studie- och yrkeserfarenhet och förstå hur gångbar den är i Sverige. Vi tror att många behöver viss kompetenspåfyllnad, så vi berättar om svenska utbildningar. Sen lär vi också ut hur man söker jobb så att man förstår hur man kan påverka sin egen jobbresa, berättar Jonas Ahlberg

Med hjälp av frågor och olika quiz uppmuntras användaren att själv ta reda på och utveckla sin kompetens kring hur man kommer in på arbetsmarknaden.

Appen finns idag på svenska, engelska och arabiska. Med prispengarna kommer den också att översättas till somaliska och persiska.

Det är PTS fjortonde inovationstävling och av totalt 134 ansökningar har 24 projekt valts ut.

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24