Skip to main content

2018-04-24 -

 

Pressmeddelande

Delårsrapport januari - mars 2018: God utveckling inom bemanningsverksamheten, stora utmaningar inom utbildningsverksamheten

Lernias intäkter för första kvartalet ökade med 5 procent till 878 (835) mkr. Intäktsökningen förklaras av en ökad efterfrågan på bemanningstjänster.

– Bemanningsverksamheten har haft en bra utveckling under kvartalet med ett rörelseresultat som dock har påverkats negativt av kalendereffekter och engångsposter. Vi har fortsatt stora utmaningar inom utbildningsverksamheten med en svag utveckling både vad avser intäkter och rörelseresultat, säger Inge Lindberg, tillförordnad vd och koncernchef för Lernia.

Lernias verksamhet inom bemanning och rekrytering har fortsatt att utvecklas positivt tack vare en god konjunktur, ett nytt stort kundavtal inom lager och logistik samt ett effektivt arbete med att få fler bemanningskonsulter i uppdrag hos kund. Trots vikande intäkter inom utbildningsverksamheten har Lernia valt att satsa mycket resurser på att säkerställa kvalitet i leveransen, något som är kostsamt men helt nödvändigt. Det är utmanande att bibehålla en god kvalitetsnivå till nuvarande prisnivåer.

– I Sverige finns idag omkring 100 000 lediga jobb och ändå går omkring 300 000 människor utan arbete. Problemet är ofta att den kompetens som efterfrågas från arbetsgivarna inte står att finna hos de arbetslösa som vill få ett jobb. Lernia kan lösa det genom att erbjuda utbildning, matchning och bemanning. Vår kombination av utbildning, matchning och bemanning är unik i Sverige. Vi är och vill vara en problemlösare på arbetsmarknaden, fortsätter Inge Lindberg.

Läs rapporten i sin helhet här

 

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24