Skip to main content

2017-10-02 -

 

Pressmeddelande

Lernia vill sätta stopp för diskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden

Nu lanserar Lernia den tredje och sista delen i en sociala medier-driven kampanj som syftar till att öka allmänhetens kännedom och kunskap om diskriminering på arbetsmarknaden. Kampanjen Alla förtjänar en chans till ett första intryck får nu draghjälp av medieprofilen Alex Schulman som medverkar i en video tillsammans med Yasmin som själv upplevt diskriminering på den svenska arbetsmarknaden.

− Det går inte att blunda för att det existerar en utbredd diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Vår ambition med den här kampanjen är därför att öka allmänhetens kännedom och kunskap om diskriminering på arbetsmarknaden och hur det kan ta sig uttryck för fler ska få en chans till ett första intryck, säger Katarina Devell, ansvarig för frågor om mångfald och mångkultur på Lernia.

Lernia har i tidigare kampanjer lyft betydelsen av ett personligt nätverk eller en viss språkförmåga när en person söker jobb i Sverige. Nu lyfts faktorer som namn, ålder och funktionsvariation då det finns gott om svenska studier och statistik som stödjer det faktum att individer med utländskt namn, äldre ålder eller med en funktionsvariation riskerar att diskrimineras på arbetsmarknaden. Och risken finns inom både privat och offentlig sektor.

− Det är orimligt att en person som har rätt kompetens för ett jobb diskrimineras på grund av sitt namn, sin ålder eller en funktionsvariation. Det är ett problem, inte bara för individen utan för samhället i stort. Det råder idag brist på arbetskraft i Sverige och diskrimineringen gör att arbetsgivare riskerar att gå miste om kompetens och talang. Många fler arbetsgivare måste vara modiga och våga utmana sina fördomar, både för sin egen verksamhets och för samhällets skull, säger Katarina Devell.

Yasmin Nilsson, som medverkar i kampanjen tillsammans med Alex Schulman, sitter i rullstol och har själv blivit diskriminerad på den svenska arbetsmarknaden.

− När jag var arbetssökande var det först när jag bytte från helkroppsbild till porträttbild i mitt CV som jag fick påtagligt fler svar på min ansökan. Vid intervjun blev det en överraskning när arbetsgivaren såg min funktionsvariation men då fick jag åtminstone en chans att visa vem jag är och vad jag går för, säger Yasmin Nilsson.

Läs mer om diskriminering på arbetsmarknaden och om kampanjen.

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24