Skip to main content

2017-10-02 -

 

Pressmeddelande

Jobbdiskriminering negativt för Sveriges utveckling

Diskriminering på arbetsmarknaden utgör en bromskloss för den snabbt växande svenska ekonomin. Om en arbetssökande är över 40 år gammal, kommer från ett annat land eller har en funktionsvariation är det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det spelar ingen roll om personer har högst kompetens och erfarenhet jämfört med andra sökande - ändå har de svårare att få ett jobb.

I debatten nämns ofta sänkta löner och sociala avgifter eller ökade utbildningsinsatser som ett sätt att skapa fler nya jobb. Faktum är att det redan finns många lediga jobb som inte tillsätts. Enligt SCB-statistik finns idag cirka 120 000 lediga jobb samtidigt som det finns omkring 320 000 personer utan jobb.

Diskriminering förklarar till delar att det finns många lediga jobb samtidigt som det finns arbetslösa. När vi kan matcha de här jobben med arbetslösa så gynnas enskilda personer, företag som lider av arbetskraftsbrist och därmed Sveriges ekonomiska utveckling, säger Helena Skåntorp, vd för jobbmatchningsföretaget Lernia.

Tillväxtverkets senaste rapport visar att 4 av 10 företagare vill växa både när det gäller antalet anställda och omsättning. Företagen menar samtidigt att bristande tillgång på arbetskraft med rätt kompetens är det största hindret för tillväxt i små och medelstora företag, främst inom branscherna bygg och tillverkning.

Det är orimligt att en person som har rätt kompetens för ett jobb diskrimineras på grund av sitt namn, sin ålder eller en funktionsvariation. Många fler arbetsgivare måste vara modiga och våga utmana sina fördomar, både för sin egen verksamhets och för samhällets skull, säger Helena Skåntorp.

Fler måste helt enkelt få jobb för att Sverige ska kunna fortsätta att växa. Erfarenhet, kompetens och vilja att skapa sig ett bra liv måste värderas högre på arbetsmarknaden. För att kunna matcha rätt kompetens måste vi utgå från både individens och arbetsgivarens behov och fler måste våga lyfta blicken och se förbi faktorer som namn, ålder och funktionsvariation. Ju snabbare onödiga hål på arbetsmarknaden täpps igen, desto bättre för Sveriges tillväxt.

Trösklar på arbetsmarknaden är en het fråga där ny statistik, utredningar och forskningsrapporter publiceras löpande.

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24