Skip to main content

2017-05-12 -

 

Pressmeddelande

”Den nya rikssvenskan” tar plats i ny konstutställning

Den 14 maj öppnar konstutställningen ”Periferi” på Virserums Konsthall. Som en del av konstinstallationen kan besökare höra "den nya rikssvenskan".

Vad innebär det att vara en del av periferin och vem har makten att utse vad som är centrum? Hur kan konsten utforska begreppet och hur möter det Virserum? Periferi är en utställning på Virserums Konsthall om att befinna sig i utkanten, där konstnärerna Dan Fröberg, Jan Matsson och Roger von Reybekiel medverkar.

- Virserums Konsthall har under sina år angripit periferin och landsbygdsfrågor på olika sätt i sina utställningar. Vi valde i år att arbeta på ett annat sätt än tidigare; konstnärerna har utforskat rummets periferi i mötet med samhället Virserum, samtidigt som vi leder våra besökare genom tankar om vad begreppet kan stå för. Vi lever i ett samhälle med en stark urban norm där klyftan mellan staden och det som hamnar utanför växer. Minskad tillgång, valfrihet och välfärd blir resultatet. Detta är också något som händer med dem som inte får tillhöra och då spelar det ingen roll om man bor på landsbygd eller i en etta i storstaden. Vi måste se det perifera som en del av helheten. Likväl är dialekter och brytningar en del av hur vi talar svenska idag. Det finns inte en svenska så varför ska vi låsa oss vid en rikssvenska som egentligen inte finns, säger Carolina Jonsson, producent på Virserums Konsthall.

Den nya rikssvenskan är en röstprototyp som togs fram våren 2017 av Lernia för att belysa problematiken med att Sverige är det land i EU som är mest negativt inställt till personer som talar med dialekt eller brytning. Genom att belysa hur variationsrikt det svenska språkets dialekter och uttal är ville Lernia få igång en debatt som ifrågasatte att vi bedömer människors kompetens baserat på hur mycket de avviker från den traditionella rikssvenskan.

- Det är viktigt att lyfta hinder som idag sätter stopp för personer med rätt kompetens och potential i rekryteringsprocesser. Den nya rikssvenskan handlar egentligen inte om att alla ska låta likadant eller ens om hur vi pratar. Den handlar om hur vi lyssnar. Den handlar om att vi alla dagligen måste bidra till att Sverige förblir ett öppet, progressivt och jämställt land, säger Helena Skåntorp, vd och koncernchef på Lernia.

Som besökare hör du den nya rikssvenskan i början av konstutställningen där röstprototypen läser upp utställningens inledningstext.

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24