Skip to main content

2017-05-30 -

 

Pressmeddelande

Almega Utbildningsföretagen och SAUF går samman för stärkt utbildningskvalitet

Hans-Otto Halvorsen, divisionschef för vuxenutbildning på Lernia, blir Lernias representant i styrelsen när Almega Utbildningsföretagen går samman med Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF).

De bildar Sveriges största branschorganisation för privata aktörer inom vuxenutbildning

Tillsammans bildar Almega Utbildningsföretagen och SAUF Sveriges största branschorganisation för privata aktörer inom vuxenutbildning.

– Den nya organisationen består av 175 medlemsföretag och tillsammans kan vi i ännu större utsträckning bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka innanförskapet på arbetsmarknaden. Detta ligger helt i linje med Lernias strategi att vara Sveriges ledande kompetenspartner och visionen om att vara Sveriges bästa vuxenutbildare. Att bli det kräver att vi tänker helt nytt gällande arbetssätt, leveranser, samarbeten och partnerskap. En gemensam branschorganisation skapar en större arena och plattform för nya, innovativa lösningar, säger Hans-Otto Halvorsen, divisionschef vuxenutbildning.

För dig som vill veta mer

Här kan du läsa pressmeddelandet från SAUF

Här kan du läsa pressmeddelandet från Almega Utbildningsföretagen

 

Vad är Almega Utbildningsföretagen och SAUF?

SAUF är en branschorganisation för utbildningsföretag som arbetar med kompetensutveckling av vuxna för arbetslivet och deras grundverksamhet är kvalitetsauktorisationen av utbildningsaktörer. Almega Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling.

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24