Skip to main content

2017-07-17 -

 

Pressmeddelande

Stark utveckling av Lernias bemanningsverksamhet

Lernia uppvisar ett bättre resultat första halvår jämfört med föregående år tack vare en stark utveckling inom bemanningsverksamheten. Bemanningsverksamheten svarar också för tillväxten under första halvåret. Rörelseresultatet för andra kvartalet är svagare än 2016 främst till följd av lägre volymer inom utbildningssegmentet samt att påskledigheten inföll under denna period, vilket hade stor påverkan på debiterbara dagar och helgdagar för bemanningsverksamheten.

Bemanningsverksamheten fortsätter att utvecklas starkt både gällande intäkter och rörelsemarginal. Lernia är fortsatt störst inom yrkesarbetarsegmentet (blue collar) med en marknadsandel som har ökat till 17,1 procent*, i tuff konkurrens med stora globala bemanningsföretag. Inom utbildningsverksamheten har volymerna minskat till följd av att ett antal utbildningsuppdrag avslutats. Detta har medfört lägre intäkter jämfört med motsvarande period föregående år. Arbetet med att minimera avvecklingskostnader har varit framgångsrikt och kvarvarande utbildningar har haft ett högt deltagarinflöde. Trots detta påverkar det minskade antalet uppdragsavtal resultatet negativt.

– Samtidigt som vi naturligtvis är glada och stolta över den starka tillväxten inom bemanningssegmentet arbetar vi hårt för att öka intäkter och förbättra resultatet inom utbildningssegmentet. Som ett led i detta arbetar vi med att bygga starkare kompetenskedjor från klassrum till arbete både internt och tillsammans med våra kunder och samarbetspartners, säger Helena Skåntorp, vd och koncernchef.

*Almega Bemanningsföretagen Topp 25 Q1 2017

Läs delårsrapporten i sin helhet här.

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24