Skip to main content

2017-02-02 -

 

Pressmeddelande

Vi lyckas när personer med rätt kompetens och potential får en chans!

Vi på Lernia har lanserat initiativet "Den nya rikssvenskan", en röstprototyp baserad på de dialekter och uttal som används i Sverige 2017. Med vårt initiativ vill vi bidra till en ökad acceptans bland arbetsgivare, utbildningsarrangörer och medmänniskor för uttal som inte stämmer med det som uppfattas vara en riksnorm för uttalet av det svenska språket. Det handlar inte om att ersätta den befintliga rikssvenskan eller att alla ska prata som vår röstprototyp. Det handlar om att vi alla låter olika när vi pratar. Och det är okej.

På Lernia har vi arbetat med att utbilda och matcha arbetssökande med arbetsgivare i snart 100 år. Vi vet, genom lång erfarenhet och många möten med både arbetssökande och arbetsgivare, hur viktigt det är med relevanta språkkunskaper. Vi vet också att människors uttal och satsmelodi bidrar till att verklig kompetens och språkfärdighet negligeras och osynliggörs.
Vår erfarenhet bekräftas också av en studie från Europakommissionen som visar att 72 % av alla svenskar tror att den jobbsökandes sätt att tala (uttal, brytning eller accent) är den faktor som kan vara till störst nackdel när ett företag ska välja mellan två kandidater med samma kompetens, att jämföra med 36 % i övriga Europa.

Med detta initiativ vill vi illustrera hur uttal och betoningar blir ett hinder för möjligheten att få en rättvis värdering av kompetens och förmåga. Idag råder allvarlig brist på arbetskraft och på Lernia jobbar vi hårt med att lösa denna kris genom att matcha kompetenser med företag. Detta lyckas vi mycket bättre med om alla människor med rätt kompetens och potential ges en chans in på arbetsmarknaden, oavsett deras uttal. Vi har faktiskt inte råd att vänta längre.

Helena Skåntorp
VD, Lernia

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24