Skip to main content

2017-12-15 -

 

Pressmeddelande

Helena Skåntorp lämnar Lernia

För att möta framtidsfrågor och utmaningar inom såväl bemanning som utbildning ser styrelsen för Lernia ett behov att förnya Lernias ledarskap. Styrelsen har därför beslutat att genomföra ett VD-byte.

Helena har varit VD för Lernia i närmare sju år. Hennes uppdrag har varit att skapa ett Lernia, organisatoriskt och finansiellt, vilket hon genomfört med stor framgång och med goda värderingar.

Helenas ledarskap har karaktäriserats av engagemang och hög drivkraft och styrelsen sätter stort värde på de insatser som Helena genomfört under sin tid som VD.

Helena väljer att inte vara kvar under sin uppsägningstid, och hennes sista arbetsdag blir fredag 15 december 2017.

Rekryteringsarbetet med att tillsätta ny VD för Lernia har påbörjats.

Inge Lindberg, CFO, är utsedd av styrelsen att agera tf VD tills ny VD är på plats.

Eventuella frågor besvaras av:
Elias Wästberg, kommunikationschef, elias.wastberg@lernia.se, 0722-54 66 24.

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24