Skip to main content

2016-08-26 -

 

Pressmeddelande

Nya karriärvägar med unikt rekryteringsprogram

På Kungsholmen i Stockholm växer Life Science-företaget Octapharma i snabb takt. För att säkerställa sitt framtida kompetensbehov och ytterligare vidareutveckla sitt mångfaldsarbete började Octapharma samarbeta med Lernia. Nyckeln i rekryteringsprogrammet blev en arbetsmarknadsutbildning tillsammans med Arbetsförmedlingen som tog processoperatören Israel Lopez tillbaka till den karriär han en gång fick lämna i sitt hemland.

För att rekrytera till tjänsterna som processoperatör, behövde den traditionella rekryteringsprocessen kompletteras. I samarbete med Arbetsförmedlingen startades en arbetsmarknadsutbildning där personer med rätt grundkvalifikationer och utbildning kunde bygga på med den specialistkompetens de saknade.

- I slutet av 2015 ställdes vi inför utmaningen att rekrytera 135 nya medarbetare under 2016 och det krävde att vi tänkte utanför boxen. Så när Lernia presenterade sin skräddarsydda rekryteringsutbildning var det precis vad Octapharma behövde, säger Anna Holck HR-projektledare på Octapharma. Tillsammans med Lernia har vi kunnat rekrytera personer som vi annars hade gått miste om då de saknade vissa av kvalifikationerna. Tack vare kompletterande utbildning har vi fått ta del av dessa personers gedigna kompetens och internationella erfarenhet som annars skulle förbli outnyttjad, fortsätter Anna Holck.

En av de som deltog i arbetsmarknadsutbildningen och fullgjorde APL (arbetsplatsförlagt lärande) och idag arbetar som bemanningskonsult på Octapharma via Lernia är Israel Lopez. Under 80-talet arbetade han inom läkemedelsbranschen fast då i sitt gamla hemland Kuba. Efter att ha bott i olika länder har Israel inte kunnat fortsätta inom det yrke han en gång utbildade sig till utan har bland annat arbetat som språklärare och andra tillfälliga arbeten.

- När jag fick höra talas om utbildningen och att den gjordes i samarbete med Octapharma tog jag chansen direkt! Jag ser verkligen framemot att få arbeta som processoperatör igen och ta vid den karriär jag en gång tvingades avbryta, säger Israel Lopez, bemanningskonsult på Lernia.

Den 19 september övergår Israels anställning till Octapharma och under hösten fortsätter Octapharma att tillsätta bland annat truckförare, laboratorieingenjörer och processoperatörer (gärna med cellodlings- och/eller proteinreningserfarenhet). Octapharma tillverkar läkemedel för behandling av bland annat blödarsjuka och immunbristsjukdomar samt till patienter inom intensivvården. Tillverkningen sker på Kungsholmen i Stockholm där 745 personer i dag arbetar.

Presskontakt Octapharma

Per Eriksson

Presskontakt Arbetsförmedlingen
Ulla Järlsäter, Arbetsförmedlingen Externa Tjänster, telenr 010-4864837

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24