Skip to main content

2016-04-25 -

 

Pressmeddelande

10 timmar öppnar dörrar för nätverk

”10 timmar” är språkpraktiken (VFL*) som möter arbetsplatsers vilja att hjälpa SFI-studerande att öva sin svenska och knyta professionella kontakter. På IHM Business School i Göteborg får SFI-studerande Ji Wang under våren kombinera värdefull språkpraktik med svensk arbetslivserfarenhet.

Stort intresse för "10 timmar"

Språkpraktiken förmedlas av Lernia på uppdrag av Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen, Göteborgs stad. Intresset för "10 Timmar" har varit stort. IHM Business School i Göteborg har precis som många andra velat erbjuda utrikes födda ett bra sätt att komma in på den svenska arbetsmarknaden, genom t ex praktik, men inte hittat ett bra upplägg för det.

- Vi har letat efter ett enkelt sätt för hur vi som arbetsplats kan bidra till att outnyttjad kompetens snabbt kommer in på den svenska arbetsmarknaden, säger Hanna Morén på IHM Business School. Via Lernias "10 Timmar" gick allt väldigt smidigt – vi matchades snabbt med ihop med Ji och sedan mars är hon på plats hos oss vilket känns väldigt spännande och kul. Via språkpraktik har näringslivet en fantastisk chans att bidra till företagens tillväxt och Sveriges välstånd med hittills outnyttjad kompetens, fortsätter Hanna Morén.

En av Lernias SFI-studerande är Ji Wang från Kina som nu fått språkpraktik på IHM Business School i Göteborg.

- Språkpraktiken har ett stort värde för mig. Jag får träna min svenska och samtidigt knyta viktiga kontakter i arbetslivet, säger Ji Wang, SFI-studerande på Lernia i Göteborg.

3 tips från IHM Business School när du tar emot en språkpraktikant:

  • Inled praktiktiden med ett möte där du, handledare och språkpraktikant, går igenom vad samtliga parter förväntar sig av varandra.
  • Uppmana dina kollegor att höra av sig ifall de också har specifika arbetsuppgifter som språkpraktikanten kan hjälpa till med – möjliggör för språkpraktikanten att under praktikdelen få insikt i företagets olika delar. Tänk på att språkpraktiken endast är 10 timmar i veckan.
  • Vilket tidsupplägg passar din arbetsplats? Diskutera om språkpraktikanten ska vara hos er två efterföljande dagar eller kanske två separata för- eller eftermiddagar i veckan.

Vill du som medarbetare eller arbetsgivare ta emot en språkpraktikant? Läs mer om "10 Timmar" här eller maila direkt till 10timgbg@lernia.se.

*Verksamhetsförlagt lärande

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24