Skip to main content

2017-03-16 -

 

Finansiell information

Lernia publicerar årsredovisning för 2016

Lernia har publicerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2016.

"En av vår tids stora samhällsutmaningar är att säkra att människor har rätt färdigheter och kompetenser för att de inte ska hamna utanför arbetsmarknaden. Förändringstakten skruvas upp och tiden med livslånga yrkesval är förbi. Lernias styrka ligger i vår förmåga att bygga kedjorna från klassrum till anställning både lokalt, regionalt och nationellt för att stärka Sveriges konkurrenskraft."

Helena Skåntorp, vd och koncernchef för Lernia

Läs Lernias årsredovisning och hållbarhetsredovisning här.

För mer information kontakta:

Inge Lindberg, CFO

För mer information, kontakta

Kontaktperson Inge Lindberg

Inge Lindberg, Tf VD & Koncernchef


inge.lindberg@lernia.se

0771-650 650