Skip to main content

2017-02-13 -

 

Finansiell information

Ett år präglat både av framgångar och motgångar

Lernias intäkter har under 2016 fortsatt att öka och uppgick för fjärde kvartalet till 843 (796) mkr och för helåret till 3 153 (3 030) mkr. Rörelseresultatet för koncernen har dock försämrats för både kvartalet och för helåret vilket i sin helhet är hänförlig till utbildningssegmentet.

Lernias intäkter har under 2016 fortsatt att öka och uppgick för fjärde kvartalet till 843 (796) mkr och för helåret till 3 153 (3 030) mkr. Intäktsökningen har skett inom bemanningsverksamheten med ökad lönsamhet såväl under kvartalet som för helåret. Rörelseresultatet för koncernen har dock försämrats för både kvartalet och för helåret vilket i sin helhet är hänförlig till utbildningssegmentet. Resultatförsämringen beror i huvudsak på försämrade intäkter från utbildningsverksamheten till följd av försenade och förlorade upphandlingar från den offentliga sektorn, lägre priser och att antalet anvisade deltagare till vissa offentligt upphandlade utbildningar är historiskt lågt. Resultatet belastas också av kostnader för avveckling av utbildningar där Lernia efter nya upphandlingar inte längre är leverantör.

– 2016 har varit både ett utmanande år resultatmässigt, men också ett år då vi har investerat i vår framtid genom satsningar på Lernias digitala transformation med fokus på hantering av våra deltagare. På kort sikt ser vi fortsatt goda resultat inom bemanningsverksamheten men vi ser också fortsatta utmaningar att nå önskad resultatnivå inom utbildningsverksamheten, säger Helena Skåntorp, vd och koncernchef och fortsätter:

– Samtidigt är vi övertygade om att resultatet på sikt successivt kommer att förbättras. Lernias styrka ligger i vår förmåga att bygga kedjan från klassrum till anställning både lokalt, regionalt och nationellt för stärka Sveriges konkurrenskraft till vinst för både arbetsgivare och individer.

Läs bokslutskommunikén i sin helhet här.

För mer information kontakta:

Inge Lindberg, CFO

För mer information, kontakta

Kontaktperson Inge Lindberg

Inge Lindberg, Tf VD & Koncernchef


inge.lindberg@lernia.se

0771-650 650