Skip to main content

2016-03-11 -

 

Finansiell information

Lernia publicerar årsredovisning för 2015

Lernia har publicerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2015.

I årsredovisningen för 2015 kommenterar Lernias vd och koncernchef Helena Skåntorp:

"Vi ser tydliga effekter av att strategin fungerar i form av att organisationen arbetar mer samordnat med samma mål i sikte, vilket har gett en ökad stabilitet i vårt resultat samt ökade intäkter. Vi kan också konstatera att vi står inför nya utmaningar på arbetsmarknaden som måste lösas med ett mer inkluderande synsätt och nya samarbetsformer."

Läs årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen här.

För mer information, kontakta

Kontaktperson Inge Lindberg

Inge Lindberg, Tf VD & Koncernchef


inge.lindberg@lernia.se

0771-650 650

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24