Skip to main content

2015-07-17 -

 

Finansiell information

Stärkt resultat för Lernia

Intäkterna för delårsperioden ökade med 10,4 procent och uppgick till 1 497 (1 355) mkr, en förbättring med 142 mkr jämfört med samma period föregående år.

Intäkterna för andra kvartalet har ökat med 17,5 procent och uppgick till 826 (703) mkr, vilket är en förbättring med 123 mkr jämfört med föregående år. Intäktsökningen är framför allt hänförlig till Segment Bemanning.

Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till 67 (44) mkr, vilket är en förbättring med 23 mkr jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 31 (12) mkr, en förbättring med 19 mkr. Orsaken till det förbättrade resultatet är en stark volymutveckling inom bemanningsverksamheten samt ett aktivt arbete med att öka antalet kursdeltagare inom utbildningsverksamheten.

Rörelsemarginalen för delårsperioden steg till 4,5 (3,2) procent. En viktig anledning till den förbättrade rörelsemarginalen är förbättrad skalbarhet i Lernias leveransmodell vid tillväxt.

– Med ett starkt första halvår i ryggen kan vi konstatera att vår strategi bär och att våra hjärtefrågor är mer aktuella än någonsin. Genom att kroka arm med näringsliv och offentliga aktörer kan vi tillsammans verka för att stärka individers och företags kompetens, förbättra matchningen på arbetsmarknaden och bidra till en effektivare integration. Nu fortsätter vi arbetet för att bli Sveriges ledande kompetenspartner, säger Helena Skåntorp, vd och koncernchef för Lernia.

Läs delårsrapporten i sin helhet här.

För mer information, kontakta

Kontaktperson Inge Lindberg

Inge Lindberg, Tf VD & Koncernchef


inge.lindberg@lernia.se

0771-650 650