Skip to main content

2014-11-06 -

 

Finansiell information

Svagare utveckling för utbildningsverksamheten ger lägre resultat för Lernia

Lernia redovisar ökade intäkter men ett försämrat resultat för delårsperioden.

Intäkterna för delårsperioden har ökat med 4 procent och uppgick till 1 972 mkr, vilket är en förbättring med 69 mkr jämfört med samma period föregående år. Ökningen förklaras av en fortsatt hög efterfrågan på Lernias bemanningstjänster inom yrkesarbetare, men motverkas av lägre intäkter inom utbildningsverksamheten vilken har utvecklats svagare framför allt till följd av att avtal inom arbetsmarknadstjänster har löpt ut i slutet av 2013. Lernias intäkter för tredje kvartalet har minskat med 2 procent och uppgick till 617 mkr, vilket är en försämring med 10 mkr jämfört med föregående år och förklaras främst av färre uthyrda konsulter inom yrkesbemanning jämfört med ett starkt kvartal föregående år.

Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till 84 mkr, vilket är en försämring med 85 mkr jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 40 mkr för tredje kvartalet, vilket är en minskning med 16 mkr jämfört med samma kvartal föregående år. Det lägre resultatet förklaras framförallt av fortsatt lägre volymer inom utbildningssegmentet samt en mixförskjutning av intäkter från utbildning till bemanning, som påverkar rörelsemarginalen negativt. Inom bemanningssegmentet har rörelsemarginalen för delårsperioden förstärkts för uthyrning av yrkesarbetare men motverkats av ett väsentligt lägre rörelseresultat inom omställningsaffären.

– Resultatutvecklingen är inte tillfredsställande och vi fortsätter arbetet att utifrån ett ännu tydligare kundfokus vidareutveckla våra erbjudanden och effektivisera verksamheten för en mer långsiktig och stabil lönsamhetsutveckling. Vi upplever en osäkerhet hos våra offentliga kunder, kanske till följd av det parlamentariska läget, vilket påverkar inflödet av deltagare till våra utbildningar. Inom industrin ser vi allt snabbare förändringar i efterfrågan även om trycket just nu är högt. Att minska arbetslösheten är en av samhällets största utmaningar och där spelar vi en viktig roll genom de tjänster vi levererar, säger Helena Skåntorp, vd och koncernchef för Lernia.

Här kan du läsa delårsrapporten.

För mer information kontakta:
Inge Lindberg, CFO

För mer information, kontakta

Kontaktperson Inge Lindberg

Inge Lindberg, Tf VD & Koncernchef


inge.lindberg@lernia.se

0771-650 650

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24