Fördelarna med att anlita bemanningsföretag

Det finns många fördelar med att hyra in personal. Förutom att det är flexibelt, tidsbesparande och minskar administrationen så får du även hjälp av experter på bemanning och ett extra stöd i HR- och personalfrågor. Dessutom kan det bidra till mångfalden i företaget.

Att söka efter och hitta nya medarbetare kräver både tid och resurser. Annonser ska skrivas, samtal besvaras, ansökningar läsas och kandidaterna ska intervjuas. Har företaget inte en egen HR-avdelning är detta en uppgift som kan kännas övermäktig. Inte minst om det är bråttom att få in folk snabbt. Att då istället anlita ett bemanningsföretag, sparar inte bara tid och pengar. Det ökar dessutom kvaliteten på processen eftersom bemanningsföretaget är experter på just bemanning och rekrytering, och arbetar med detta dagligen. 

Ett extra HR-stöd

Genom att anlita ett bemanningsföretag får du en samarbetspartner och ett extra stöd i frågor som rör HR och personal. Bemanningsföretaget blir som en extern personalavdelning att vända sig till med funderingar kring allt från personalfrågor och arbetsmiljö till förmåner och strategiska HR-insatser som rör personalen. 

Delat ansvar

Vid inhyrning av personal är arbetsmiljöansvaret delat mellan bemanningsföretaget och uppdragsgivaren. Lernia informerar gärna om och delar gärna med sig av sina arbetssätt och instruktioner kring frågor som rör arbetsmiljön. Inga frågor är för små eller för stora att dryfta med Lernias experter.

Testa först

Ofta är det en fördel att börja med att hyra in personal från ett bemanningsföretag, istället för att anställa direkt. Genom att hyra in medarbetare under en period får både företaget och medarbetaren en chans att testa om det är rätt utan att ta samma risker som vid en rekrytering. (Internlänk till testa först-texten) Dessutom kan företaget, efter överenskommelse med bemanningsföretaget, ta över konsulten i anställning efter en viss inhyrningstid. 

Ökad mångfald

När ett bemanningsföretag söker kandidater för uthyrning är kompetensen alltid nummer ett, oavsett om det handlar om tjänster inom livsmedel, industri, lager och logistik eller någon annan bransch. Bemanningsföretaget har dessutom ett stort nätverk och kan söka på bredare front i kanaler över hela landet. Att hyra in personal kan dessutom ge uppdragsgivaren mod att prova att mixa sin personalstyrka på ett sätt som man kanske inte gjort annars. Allt detta kan bidra positivt till en ökad mångfald i företaget.

 

Att hyra in personal - fördelar i korthet:

  • Det är flexibelt
  • Det är tidsbesparande
  • Det minskar administrationen
  • Ger ett extra HR-stöd
  • Ger delat personalansvar
  • Ger en chans att testa personal innan rekrytering
  • Ökar mångfalden på företaget

 

Få tips och inspiration