Vilka är de viktigaste kraven att ställa på min bemanningsleverantör?

Anette Hedberg, bemanningsexpert, Lernia Anette Hedberg, bemanningsexpert, Lernia

Jag tycker att det finns tre viktiga aspekter när det kommer till krav du ska ställa på din bemanningspartner.

  1. God kommunikation
    Kommunikationen mellan kund och bemanningsleverantör är avgörande för hur uppdraget utvecklas. Det är här ni kan skapa samsyn runt kravspecifikationer för olika tjänster, resonera runt upplägg vid inhyrning samt sätta ramarna för hur uppföljningar ska genomföras. Så mitt råd är: prata med varandra och gör klart hur ni vill ha dialogen. Det är i de mänskliga mötena vi alla får energi och utvecklas.

  2. Grundlig kunskap
    Du som kund ska känna trygghet i att bemanningsföretaget har kunskap om din verksamhet och att de vet hur bemanning kan och får genomföras. Att bemanningsföretaget följer de avtal och regler som finns för medarbetare och att de arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor är också en självklarhet.

  3. Stor tillgänglighet
    Du ska kunna ställa krav på tillgänglighet. Dels att företaget du anlitar är tillgängliga per telefon och mejl och dels att de är närvarande ute hos dig som kund. Hur mycket närvaro som krävs på plats beror så klart på antalet konsulter, vad det är för typ av verksamhet och hur mycket du som kund önskar. Jag tycker också att det är en fördel om det finns lite ”jävlar anamma”, att företaget du anlitar visar att de gör sitt yttersta för att lösa problem och utmaningar.

// Anette Hedberg, bemanningsexpert, Lernia

 

>> Letar du personal på heltid eller deltid? Här kan du läsa om hur vi på Lernia kan hjälpa dig med just ditt personalbehov. 

Få tips och inspiration