Scania sätter ned foten i klimatfrågan

Scania stoppade verksamheten för samtliga 52 000 anställda över hela världen under en timme. Syftet var att manifestera deras starka engagemang för klimatet. Vi pratade med hållbarhetschefen Andreas Follér om skiftet industrin står inför och om vikten av samarbete.

Foto: Scania Foto: Scania

Varför stoppade ni produktionen för att utbilda 52 000 medarbetare globalt i klimatfrågan?

Vi valde att sätta ned foten, helt enkelt. Alla på Scania ska förstå vad de som individer kan göra här och nu, men också i det långa loppet. Klimatfrågan står i centrum för det skiftet som vår industri står inför. Tunga transporter ändras helt med nya drivlinjelösningar, självkörande lösningar och fossila bränslen skiftas ut. Scania drivs av en stark övertygelse att det krävs hållbara lösningar som möjliggör skiftet till en hållbar produktion.

Det var givetvis ingen slump att Scania valde att stoppa verksamheten och genomföra utbildningen just den 20 september, som var fredagen innan FN-mötet i New York. Vi ville manifestera vårt starka engagemang inför FN-mötet, där vår vd Henrik Henriksson också var på plats under hela veckan.

Vad har ni fått för respons?

Vi har fått helt fantastisk respons. Jag är så imponerad över den professionalism och engagemang som våra anställda visar i denna fråga. Responsen från medarbetare visade att man är väldigt stolt över Scania. Det är faktiskt svårt att finna ord hur stolt och glad jag är. Vi fick även positiv respons externt och hade rekordstort engagemang i sociala medier. 

Hur förberedde ni er inför utbildningsaktiviteten?

Vi gjorde ingen jätteanalys inför den här globala aktiviteten utan vi gjorde det för att det kändes rätt. Det tog oss endast sju veckor från att vi tog beslutet, vilket för övrigt var under semesterperioden, till att vi faktiskt stoppade hela produktionen under en timme. För en världsomspännande koncern som Scania är det en väldigt kort ledtid. Det kanske inte alla stora industriföretag kan göra eller för den delen något mindre företag kan mäkta med. 

Inför utbildningsdagen utbildades 2 500 chefer för att kunna genomföra utbildningen och som hade ett extra ansvar för att fånga in vad som sades och integrera det i arbetet framåt. 

En grundprincip under Klimatdagen var att vi inte skulle fokusera på vad andra gör utan lägga kraft på vad vi och vår avdelning kunde göra, om det så är på en verkstad i Södertälje eller på försäljningskontoret i Malaysia. De åtgärdsplaner som alla kom fram till ska in i normala förbättringsflödet, så resultatet av dagen går rakt in i våra dagliga processer.

Ni har som mål att vara klara 2050 med er omställning, hur går det?

Vi måste vara klara tidigare än 2050. Redan 2040, eftersom våra produkter rullar i tio år och från start behöver vara möjliga att drivas fossilfritt. Vi arbetar på flera nivåer och kan redan idag erbjuda produkter som drivs fossilfritt. Alla kunder kan få en produkt som drivs på biobränsle. Men, och det är faktiskt ett stort men, det är komplicerat. Till exempel så kan tillgången och priset på dessa bränslen variera och osäkerhet kring andrahandsvärde och service finns. Teknik är väldigt viktigt. Men det räcker inte! Vi måste hjälpa våra kunder och det gör vi bland annat genom prissättning, utförande av avtal och vi utbildar våra säljare så att de ska kunna möta kundernas behov. Det är svårt att ställa om. För att lyckas krävs partnerskap, för Scanias del handlar det om att samarbeta med bränsletillverkare, transportköpare och forskning, för att nämna några exempel. Det här som jag nämnt nu räcker inte heller, om vi ska lyckas nå de globala klimatmålen. Förra året genomförde Scania en stor studie och analysen visade att vi kan nå målen, men vi måste göra det tillsammans. Och det handlar som sagt om att sätta igång nu för att klara målen i Parisavtalet. 

Har du något medskick till resten av industrisverige när det gäller att öka medvetenheten kring klimatfrågan?

Bestäm er på högsta nivå. Det här är en strategisk och avgörande fråga. Sätt tuffa mål och ta ledarskapet. Engagera hela organisationen för ni speglar också er omgivning. Dessa frågor är viktiga för era anställda och era kunder och det är dags att börja leverera lösningar. Det skapas en kognitiv dissonans hos oss när vi vet att vi måste göra något, men faktiskt inte gör det. Lösningarna finns nära produktionen och nära kunderna – och det är medarbetarna som har nycklarna.

Få tips och inspiration