Så säkrar du utbildning inom industrin med hjälp av VR

Utbildning inom stora industriföretag innebär ofta farliga moment, höga kostnader och en risk för både medarbetare och verksamhet. Med ny teknik går det att både säkra utbildningen och sänka kostnaderna.

– Alla stora industriföretag har säkerhet högst på agendan. Deras medarbetare ska komma hem hela och oskadda varje dag, det är vad vi utgår ifrån när vi skapar den här typen av utbildningar, säger Lars-Åke Karlsson, Key Account Manager på Lernia.

Träna, validera och certifiera

Därför har Lernia tillsammans med mjukvaruföretaget Gleechi tagit fram ett utbildningskoncept som bygger på att använda befintlig VR-teknik för att lära ut, träna, validera och certifiera industrimedarbetare.

– Det finns tre olika lägen: du kan få introduktion till nya områden, du kan träna på svåra moment och få chans att göra fel, och du kan bli certifierad på sådant som krävs för att få behörighet till vissa positioner. En annan fördel är att det är billigare att träna i VR-miljö än att låta en ny medarbetare gå bredvid en annan anställd, säger Lars-Åke Karlsson.

Jakob Johansson, som är vd på Gleechi, ser simulatorträning som en naturlig del av utbildning inom industrin, där det finns mycket som inte går att öva på i verkligheten.

– Varenda pilot tillbringar 90 procent av sin studietid i en simulator innan hen sätter sig i ett flygplan, det är en självklarhet för alla, säger han.

VR slår nu igenom i industrin

Enligt statistik från Deloitte har 80 procent av alla stora industriföretag börjat titta på VR. Anledningen till att det slår igenom på bred front nu och inte för fem, tio år sedan handlar om att tekniken blivit tillgänglig, lätt att använda och billigare.

– Du kan plötsligt köpa 20 headsets och bygga en kopia av din fabrik. Det som tidigare kostade en halv miljon för bara hårdvaran, till exempel de system som piloter och kirurger praktiserar i, finns nu i konsumenthårdvara som kostar några tusenlappar, säger Jakob Johansson.

Magnus Kangas, som tidigare var fabriksdirektör på BillerudKorsnäs men i dag jobbar för SCA, var med och startade upp VR-projektet.

– Åtgärder som vi gör väldigt sällan men som är kritiska för verksamheten är svåra att öva på, nu finns virtuella miljöer att träna i. Ett exempel är nödnedeldning av sodapanna, det vill säga när man släcker ner en sodapanna som håller på att haverera.

Förenat med stora kostnader när sodapanna står still

Han förklarar att sodapannan behöver stängas ned på ett kontrollerat sätt som innefattar många steg, men att det måste ske snabbt för att undvika ett eventuellt kritiskt haveri. Pannorna går 350 dygn om året och det är en enorm process att sätta i gång dem igen – och även kostsamt om de står still.

– Du kanske stänger ner en gång per år inför något stort underhållsstopp, men då är det bara ett skift som får vara med och göra detta. Det innebär att du kan jobba på en fabrik i tio år utan att ha utfört momentet. Det går alltså inte att utbilda live, därför är VR-tekniken ett bra alternativ för att träna på ett verklighetstroget sätt, säger Magnus Kangas.

Men även enklare moment, som att gå runt i en fabriksmiljö och öva på att upptäcka saker som bör åtgärdas innan det havererar, kan praktiseras i VR.

– Om du gör en virtuell fabrik kan du gå runt och lära dig att bli observant på pumpar som låter fel eller en oljedroppe på golvet. Allt för att kunna sätta in underhåll i god tid och för att slippa onödiga driftstopp, säger Lars-Åke Karlsson.

Överföring av erfarenhet

Inom en snar framtid väntas även stora pensionsavgångar inom industrin och därmed brist på kvalificerad arbetskraft. Magnus Kangas ser VR som en del av digitaliseringen av industrin och något som möjliggör överföring av erfarenhet mellan generationerna.

– De som började jobba på 60- och 70-talet är på väg att gå i pension och de sitter på en enorm erfarenhet varav väldigt lite är dokumenterat. Vi lät därför de långtidsanställda vara med och utveckla VR-miljön genom att visa hur och varför de gör saker. De unga, oerfarna medarbetarna är vana vid gaming och ser det som ett naturligt sätt att lära, säger han.

Få tips och inspiration