Fråga experten del 4 – Hur viktigt är det att skryta om sitt företag för kandidater?

Alla pratar om employer branding och hur viktigt det är att ta tillfället i akt att tala väl (skryta) om det egna varumärket, till exempel vid anställningsintervjuer. Kandidaten ska ha med sig en positiv bild av företaget och förhoppningsvis dela den bilden med andra. Men hur viktigt är det egentligen att ”skryta” om sitt varumärke inför sin kandidat?

Det ligger massor i det. Det är jätteviktigt, det är marknadsföring. Från att någon kliver innanför dörren till hur vi bemöter hen under hela rekryteringsprocessen är avgörande för hur denna person upplever företaget. Många fokuserar på en fin annons, men mycket viktigare är hur interaktionen med kandidaterna går till. Se kandidaten som en kund eller en gäst som du vill ge en bra känsla, service och upplevelse till.

Susanne Werngren, expert, Lernia