2019-02-21 -

 

Blogginlägg

Fråga experten del 5 – Vem har juridiskt ansvar för konsulten?

Behovet av extrapersonal över sommaren är enkelt fixat med bemanning. Nu kan verksamheten rulla på utan driftstopp. Men vad har jag för juridiskt ansvar för en inhyrd konsult? Hur skiljer det sig från en anställd på företaget? Och vem tar ansvar för den inhyrda personen?

Svar:

Bemanningsföretagets ansvar 

Bemanningsföretaget har konsulten anställd, ser till att konsulten får lön, ansvarar för inbetalningar av skatt och pension samt att konsulten är försäkrad. Konsulten har en chef på bemanningsföretaget, hen är också kundens närmaste kontaktperson. Konsultens lön ansvarar bemanningsföretaget för och konsulten får samma kollektivavtal som företaget har som hyr in konsulten.

Om företaget hyr in en yrkesarbetare får konsulten en lön som motsvarar den snittlön de egna anställda med motsvarande tjänst på företaget har. Denna lön kallas för GFL (Genomsnittligt förtjänstläge). Om företaget hyr in en tjänsteman sätts lönen individuellt och förhandlas fram mellan konsulten och bemanningsföretaget.

Kundföretagets ansvar

Företaget som hyr in konsulten ansvarar för att leda och fördela arbetet på plats. För den inhyrde konsulten ska det finnas en tydlig utpekad chef eller ledare på plats. Kunden är skyldig att meddela det bemanningsföretag man hyr ifrån om en olycka har hänt även om det inte berört någon av de inhyrda. Detsamma gäller även skyldigheten att rapportera avvikelser i den sociala arbetsmiljön.

Delat ansvar

För arbetsmiljön har bemanningsföretaget och företaget som hyr in konsulten ett gemensamt ansvar. Tillsammans går man igenom arbetssituationen och arbetsmiljön med hjälp av arbetsmiljöchecklistor. Detta görs för att skydda den enskilde individen och för att förebygga att olyckor uppkommer. För den som vill veta mer om arbetsmiljöchecklistor kan man ta en titt på Prevents hemsida, där finns checklistor för olika branscher. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Susanne Werngren, rekryterings- och bemanningsexpert, Lernia


>> Letar du personal på heltid eller deltid? Här kan du läsa om hur vi på Lernia kan hjälpa dig med just ditt personalbehov. 

Få tips och inspiration