2019-02-21 -

 

Blogginlägg

5 ord du bör ha koll på 2019

Det pratas om ”giggarna” i den nya flexibla gigekonomin och AI-algoritmer samlar in allt fler uppgifter för att bli smartare än mänskligheten. Samtidigt ska vi uppgiftsminimera. Vi hjälper dig att hålla koll på begreppen.

1. Gigjobb

Från musikbranschen har vi lånat ordet gig, där band spelar tillfälligt på olika ställen, alltså ”giggar”. Temporära arbeten har länge funnits som projektanställningar, bland annat inom bygg- och mediebranschen. Men nu kommer fler och fler internetföretag som till exempel Uber, Amazon och Taskrunner och tar hjälp av tillfällig personal för att leverera produkter och utföra tjänster.

Varför detta berör dig: Allt fler använder sig av konsulter i dag jämfört med tidigare. Gigen ser ut att vara här för att stanna.

2. Gigekonomi

Gigekonomi är namnet på den nya flexibla arbetsmarknaden som växer fram. Frilansandet och ”giggandet” har blivit en livsstil och andelen ”giggare” växer snabbt. Exakt hur många av svenskarna som får sin inkomst via gig eller kortare uppdrag är svårt att säga men undersökningar visar att många i framtiden kan tänka sig att göra just detta. Enligt en undersökning som amerikanska Forbes tagit del av kommer 50 procent av amerikanerna att frilansa inom tio år.

Varför detta berör dig: Många branscher kommer att beröras när fler och fler väljer den flexiblare formen av uppdrag.

3. AI-algoritmer

Utvecklingen inom AI, artificiell intelligens, går i ett rasande tempo och i fjol var ämnet ständigt på tapeten. Sommarpratare lyfte AI samtidigt som digitaliseringsminister Peter Eriksson lanserade en ny stor AI-satsning. Artificiell intelligens bygger på algoritmer som med tiden blir självlärande, det vill säga tekniken matas med en stor mängd data och lär sig att dra nya slutsatser baserade på tidigare dragna.

Varför detta berör dig: Det finns stora möjligheter att nyttja AI inom bemanning och rekrytering. Till exempel kan AI användas för att göra rekryteringsprocessen mindre färgad av faktorer som namn, bakgrund och skola.

4. DPO, Dataskyddsombud

Förkortningen kommer från engelskans Data Protection Officer och är en ny befattning som kom i och med GDPR. Lagen förändrar som bekant sättet att lagra personuppgifter och stärker individens skydd. DPO ersätter den tidigare personuppgiftslagens personuppgiftsombud och rollen innefattar nu fler formella krav.

Varför detta berör dig: Många verksamheter behöver enligt lagen ha ett dataskyddsombud.

5. Uppgiftsminimering

Betyder att du inte ska samla på dig personuppgifter utan ett tydligt syfte och ändamål. Detta är en central del av GDPR och du måste tydligt veta varför du spar information och kunna motivera det.

Varför detta berör dig: När du rekryterar gäller det att vara noga med den information om kandidater som du hanterar och även se till att du har deras samtycke kring detta.

Få tips och inspiration