2018-10-09 -

 

Blogginlägg

Så lyckas du med vd-rekryteringen

Dags att hitta ny vd till bolaget? Ett bra ledarskap är nyckeln till framgång så det finns en hel del att ha i åtanke. Vi låter Malin Trossing, ledarskapsexpert på Dare to lead, bena ut vad som krävs för att hitta rätt person att föra skeppet framåt.

Men är det så svårt att rekrytera en vd då?

– Ja, vd är en av de absolut svåraste positionerna att rekrytera till. Det ska vara en person som är entusiasmerande, får verksamheten att dra åt samma håll, kan leda underchefer, har förståelse för branschen och affärstänk och som får ihop ekonomin på både kort och lång sikt. Dessutom ska hen ha en vision om var organisationen ska befinna sig om fem, tio år, säger Malin Trossing.

Rama in förväntningarna med kravspec

Något som inte skiljer sig från annan rekrytering är behovet av en kravspec som ramar in förväntningarna på jobbet.

– Det allra viktigaste är att styrelsen vet vad de vill ha. Letar ni efter en förvaltande vd, det vill säga en person som kan komma in och få en välfungerande verksamhet att fortsätta att vara välfungerande, eller efter någon som är visionär och kan förändra och bygga verksamheten? Var tydlig med vad ni söker, säger hon.

För att ta reda på om kandidaterna är rätt typ går mycket att utläsa från deras cv och tidigare arbetslivserfarenheter.

– Har personen flera olika erfarenheter av att bygga upp verksamhet men har stannat kortare perioder på företag där det inte handlar så mycket om att bygga, då kan vi nog förutsätta att det är en person som är visionär och vill utveckla.

Få personer har allt

Malin Trossing menar att ett bra ledarskap handlar om tre områden: att hantera ledarskapet inåt och ta hand om medarbetarna, att vara duktig på affären och nå en lönsamhet samt att vara visionär och styra verksamheten i en bra riktning.

– Få människor är duktiga på alla tre delarna. Någon kanske är bra utåt, driver verksamheten och har en vision, men medarbetarna gråter.

Dela ansvar mellan utrikesminister och inrikesminister

Ett alternativ tycker Malin Trossing är att dela ansvaret mellan två roller, först vd men dessutom en operativ chef eller vice vd som kan se till att ledarskapet fungerar inåt. 

– Se vd:n som en utrikesminister och komplettera med en inrikesminister. Vd fokuserar på företagets övergripande riktning, strategier, media, och den operativa chefen, ”inrikesministern”, kan se till att medarbetarna mår bra och att verksamheten fungerar internt.

Branschkunskap – överskattat

Något hon däremot tycker är överskattat är kunskap om själva branschen.

– Får du in en smart person som är duktig på visionen så tror jag att det är mindre viktigt att hen är expert på din bransch, det kan snarare vara en fördel att komma utifrån, då fastnar man inte i att ”så här gör man inte” utan vågar testa nya lösningar.

3 tips för att lyckas med vd-rekryteringen

  1. Fundera över vilken typ av vd det är företaget söker. Ska det vara en visionär som kan göra stora förändringar eller ska det vara en mer förvaltande?
  2. Var rak och ärlig med vad det är ert företag letar efter.
  3. Dela ansvaret mellan en ”utrikesminister” och en ”inrikesminister”.