2018-02-22 -

 

Blogginlägg

Ny undersökning: äldre vill jobba längre

Sedan slutet av 1990-talet har arbetskraftsdeltagandet bland både äldre män och kvinnor stigit markant i Sverige.

Ny undersökning: Äldre vill jobba längre

Enligt en undersökning från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har äldres deltagande på arbetsmarknaden stigit rejält. I gruppen män 60–64 år har arbetskraftsdeltagandet ökat från 55 procent till 75 procent av befolkningen från år 2000 till år 2015. Även kvinnorna ser ut att arbeta i högre utsträckning än tidigare. I motsvarande åldersgrupp har kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden ökat från cirka 45 procent till närmare 70 procent.

Läs hur en kompetenskartläggning är både en långsiktig investering och en möjlighet för dig som ledare

Vad beror då denna ökade benägenhet att vilja jobba på? I rapporten presenteras några potentiella förklaringar:

Bättre hälsa

En möjlig förklaring till det ökade arbetsutbudet bland äldre är så klart att hälsan i gruppen blivit bättre, människor lever längre och folk orkar helt enkelt arbeta längre.

Ökad Utbildning

Personer med högre utbildning har högre arbetskraftsdeltagande, så ser det ut över hela världen. Och under den studerade perioden har den genomsnittliga utbildningsnivån blivit högre.

Förbättrad arbetsmiljö

Ett hinder för äldre att stanna i arbetskraft har varit en dålig och krävande arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön har förbättrats under senare år, vilket skulle kunna vara en förklaring till de senare årens ökade deltagande i arbetskraften.

Reform av pensionssystemet

1998 beslutade Sveriges riksdag om en radikal reform av det allmänna ålderspensionssystemet. Det främsta syftet med reformen var att göra pensionssystemet finansiellt stabilt och mer rättvist, sambandet mellan inbetalda premier och förväntade förmåner som betalades ut ökade. Detta kan vara en förklaring till att stanna längre i arbete.

En kompetenskartläggning är både en långsiktig investering och en möjlighet för dig som ledare

Jobbskatteavdrag införs

Ett jobbskatteavdrag infördes 2007 med syfte att öka arbetsutbudet, framför allt bland låginkomsttagare. Jobbskatteavdraget var ungefär dubbelt så stort för personer som var över 65 år vid skatteårets början. I samband med att jobbskatteavdraget infördes 2007 sänktes även arbetsgivaravgiften från 26,37 till 10,21 procent för personer över 65 år. Syftet var att stimulera efterfrågan på äldre arbetskraft.

Striktare sjukersättning

Det har blivit hårdare krav för att få sjukersättning, det som före 2003 kallades förtidspension. Systemet reformerades ytterligare 2008, för att försöka återinföra långtidssjukskrivna på arbetsmarknaden med hjälp av rehabilitering.

En kompetenskartläggning är både en långsiktig investering och en möjlighet för dig som ledare