2018-12-03 -

 

Blogginlägg

7 tillfällen det är bättre att hyra in än att rekrytera

Det kanske känns tryggt att ha sina egna medarbetare, anställda av det egna företaget. Men det finns tillfällen när det är en fördel att hyra in i stället. Lernias expert Susanne Werngren ger dig hela listan.

Tillfällen då du ska du bemanna:

1. Föräldraledighet eller tjänstledighet

Vid föräldraledighet eller annan planerad tjänstledighet som till exempel ledighet för studier behövs det kanske inte nyanställas.
– Här handlar det om medarbetare som vi vet kommer tillbaka, därför är valet lätt att hyra in i stället för att rekrytera.

2. Semestrar

För att säkra upp och kunna fortsätta med verksamheten under semestern är bemanning ett smidigt alternativ.
– Fakturering, produktionspersonal och reception är typiska tjänster som även måste finnas under sommaren och som är lätta att tillsätta med konsulter.

3. Konjunkturstyrda förändringar

Vid konjunkturförändringar kan arbetsbelastningen komma att svänga mycket. Kanske har man en växande verksamhet men befarar en konjunkturnedgång med neddragningar längre fram, då kan rekrytering kännas riskfyllt.
– Vi får kortare och kortare konjunkturcykler. Ett företag som varit med om konjunkturnedgång och behövt göra sig av med egenanställda har större förståelse för hur bra det är att hyra in bemanning. Det är energikrävande att säga upp personal och sitta i samtal.

4. Ny tjänst ska tillsättas

Det finns tillfällen när företag kanske vill testa en ny typ av tjänst som inte funnits tidigare.
– Man kanske vill undersöka om man tänkt rätt kring rollbeskrivningen, eller så är man osäker på om man ska göra en ny rekrytering och vill testa lite. Då kan man börja med att hyra in någon som eventuellt kan anställas av företaget i ett senare skede.

5. Produktionstoppar under året

Årsbokslut, julhandel eller kräftsäsong – återkommande händelser som ökar belastningen under en viss tid skapar extra behov av personal. Inom till exempel industrin kan det många gånger finnas variation i produktionen under året.
– Om vi vet att vi alltid har en uppgång i kvartal ett och två men att produktionen är lägre under sommaren, för att sedan gå i gång igen, då är det perfekt att ha bemanning. Låt säga att du producerar en viss typ av mat och att efterfrågan ökar vid jul, då behöver du skala upp bemanningen tillfälligt.

6. Projekt

Vid enskilda projekt som event, evenemang eller specialinsatser för kunder kan konsulter vara lämpliga.
– Det passar bra när det är något som har en start och ett slut. Det kan vara både externa och interna projekt, men det handlar om att få full effekt under projekttiden och då kan det vara bra att hyra in någon som bara jobbar med detta en begränsad tid. Rätt man på rätt plats – det blir ofta väldigt dyrt om man ska låta någon intern som har kompetens för ett särskilt område göra helt andra saker.

7. Utifrån tvingande faktorer

Ibland kan det komma lagändringar eller annan reglering utifrån som gör att man måste anpassa verksamheten. Nya dataskyddsförordningen är ett exempel.
– Alla företag har ju anställningsregister och i samband med införandet av GDPR var man tvungen att se över detta. I sådana lägen kan det vara smidigt att ta in konsulter så att inte denna arbetsbörda läggs på ordinarie medarbetare.


Susannes 3 bästa tips för dig som ska hyra in personal

  1. Var tydlig med vad det är för kravprofil du vill ha – ju tydligare, desto bättre kompetens kommer bemanningsföretaget att kunna erbjuda.
  2. När du vänder dig till ett bemanningsföretag gäller det att du (som beställare) finns tillgänglig med kort varsel. Kompetens i dag är flyktig. Det som finns tillgängligt i dag kanske inte finns i morgon. Många företag får inte den kandidat som var tänkt från början för att man inte har avsatt tid för processen.
  3. När du väl har hittat rätt person som ska hyras in gäller det att det finns en tydlig arbetsbeskrivning och ett tydligt mottagande av någon ansvarig på företaget, så att personen snabbt kan komma in i jobbet.

>> Letar du personal på heltid eller deltid? Här kan du läsa om hur vi på Lernia kan hjälpa dig med just ditt personalbehov. 

Få tips och inspiration