2018-08-14 -

 

Blogginlägg

Rekrytera bandmedlem eller soloartist? – Experten guidar till rätt beslut

När ska du rekrytera en lagspelare och när är det viktigare med expertis? Spetskompetens i all ära, men ibland kanske det är viktigare att hitta någon som passar i laget än som sitter på stor erfarenhet. Eller kan man faktiskt få bådadera?

– Det är intressant när man ställer dessa begrepp mot varandra. Det är nästan underförstått att när man har mycket specifik kompetens är det okej att vara lite udda eller annorlunda och kanske inte passa in lika väl i gruppen.

Det säger Kristina Langhammer, som är fil. dr. i psykologi och har forskat om rekrytering och urval på Stockholms universitet. I dag arbetar hon som utvecklingschef på Temabo. – De flesta vill ha folk som är samarbetsvilliga, ödmjuka och prestigelösa och kan hantera många bollar i luften, men det är viktigt att gå till sin kravprofil: vad är det vi behöver?

Lagspelaren – kompromissar, är hjälpsam och trevlig

En svårighet i rekryteringssammanhang kan vara att reda ut vad som menas med att vara en lagspelare. – Det finns positiva och mindre positiva kännetecken. En lagspelare kan i positiv bemärkelse vara någon som är villig att mötas halvvägs, som är hjälpsam och trevlig, som inte går sin egen väg utan jobbar med andra för att uppnå målet för gruppen. De negativa aspekterna är att en lagspelare kanske ger efter för lätt, är en ja-sägare och inte vågar stå för sina egna åsikter.

Spetskompetens medför högre risk

Spetskompetens handlar däremot mer om att söka smalt efter mycket specifik kunskap och erfarenhet. – Spetskompetens är en person som redan har uppnått något och kommit en bit på vägen. Problemet är att det blir väldigt smalt, man är expert på ett mycket begränsat område. Här menar Kristina Langhammer att det finns en högre risk och mer att förlora. – Spetskompetens vill man ofta rekrytera inom uppstart och innovation, och de områdena är mycket nyckfulla, det gäller att beskrivningen av vad man söker är mycket tydlig. Det gäller också att man som organisation vet att man kan tillgodogöra sig kompetensen, annars finns risk att personens unika resurser inte nyttjas.

Kristina Langhammers 3 bästa tips:

  1. Gå metodiskt igenom var din organisation befinner sig, i vilken kontext och vart den kontexten är på väg. Det är viktigt att man vet vart man är på väg och vad man behöver så att man inte gör felet att rekrytera till en situation som råder i nuläget om framtiden ser annorlunda ut.
  2. Vill du ha spetskompetens: gör en riskanalys. Har vi råd att ta vissa risker? Se till att ta medvetna beslut.
  3. När du har rekryterat en person, vare sig det är en lagspelare eller en soloartist, gäller det att följa upp rekryteringen. Det är lätt att tänka att allt stämmer och sedan släppa taget. Gör en ordentlig introduktion och sedan en analys av rekryteringen.

Teamkänsla viktigt inom vården

En lagspelare gör sig bra när medarbetare inom till exempel hälso- och sjukvården ska rekryteras, tycker Kristina Langhammer. – Där är det viktigt att samarbete i teamen fungerar väl. Medarbetargruppen måste kunna hålla samman och det krävs att man kommunicerar bra med varandra. När till exempel en forskare eller vd ska rekryteras är det i stället tydligare fokus på spetskompetens. – Då sätter man enormt mycket på spel, mer pengar går att förlora och konsekvenserna kan bli katastrofala om man tar fel person. Här går det inte att förlita sig på en trevlig person som är bra omtyckt av andra, utan här måste personen vara högkompetent inom sitt område.

Kan man få extra allt?

Att få båda delarna samtidigt tror Kristina Langhammer är svårt. – Det finns inte en ideal kandidat, en person som samtidigt är flexibel och en stark ledare, har spetskompetens och är en lagspelare, men det kan finna någon som är mer eller mindre passande. Hon jämför rekrytering med att välja telefonabonnemang. Det finns sällan något abonnemang som är utformat efter exakt dina behov med rätt mängd surf och gratis samtal till vissa specifika länder. – Däremot finns det olika paketlösningar som passar bättre eller sämre för dina behov. Det finns olika personlighetstyper där vissa har större ledarskapsförmåga och i den sfären ingår en rad egenskaper som personen ofta har.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Fyll i formuläret nedan!

.