Skip to main content

2017-09-12 -

 

Blogginlägg

Rekryteringsguiden, del 7: Prescreening – så får du rätt sökande

Effektivisera din rekrytering utan att riskera att gå miste om kvalificerade kandidater. Med en stor mängd ansökningar kan det löna sig att göra en snabb sållning, en så kallad prescreening.

Rekryteringsguiden del 7. Rekryteringsguiden del 7.

Hur jobbar jag med prescreening?

Erik Arrenfeldt, rekryterare och business support på Lernia, svarar:

– Det första du kan titta efter är luckor i kandidatens cv. Om man ser att en kandidat har gått en utbildning och sedan haft praktik och att det därefter är blankt sex månader, då kan det vara en varningsklocka. De flesta får nämligen jobb efter sin praktik. Det kan såklart finnas en naturlig förklaring, men det är bra att ta reda på varför det finns en lucka.

Digitala tester

– Ett sätt att från början smala av antalet sökande är att lägga in ett par frågor i själva ansökningsprocessen. Ja- och nej-frågor kan fylla en viss funktion, så länge folk svarar ärligt: "Har du truckkort, ja eller nej?" Men ännu bättre är att lägga in ett par öppna frågor där den sökande själv måste skriva svaret: "Vilken typ av truckar har du kört?" Då är det lättare att avgöra om personen har någon kunskap. De som inte klarar av att svara på de öppna frågorna kommer helt enkelt inte att söka jobbet.

Telefonintervjuer

– Genom korta telefonintervjuer innan personen går vidare till det slutliga urvalet går det att sålla bort "grovkornen". Först och främst går det lätt att avgöra om personen är positivt inställd till jobbet. Uppskattar hen att man ringer? Finns det ett engagemang? Det är bra att inledningsvis ställa en öppen fråga: "Berätta vad du har jobbat med tidigare." När personen lite luddigt berättar att hen jobbat med mätning inom bygg går det att lägga in lite mer specifika kontrollfrågor. Fråga om ett speciellt verktyg eller en process som är viktig för det annonserade jobbet, blir det då tyst i luren är det nog inte rätt kandidat.

Sänka tröskeln

– Det är alltid ett övervägande man får göra. Om du gör det lättare att ansöka, med färre krav och steg i processen, kommer det att vara fler personer som söker. Men är de extra sökande som kommer in på grund av den lägre ribban relevanta? Ett exempel på när vi lättade på ansökningsproceduren för att få in många ansökningar var när vi sökte taxichaufförer. Vi antog att de säkert söker jobb mellan körningarna när de har några minuter över, det skulle vara enkelt. De viktigaste kraven var inte så många, framför allt att ha taxilegitimation, att ha god lokalkännedom och att vara trevlig. Den här gången resulterade det i fler relevanta sökande. Men du vill såklart undvika att skapa ett större antal sökande där resultatet bara blir att du får fler kandidater att sålla bort.

Så gör du en snabbkoll av dina sökande

1. Stäm av med kravprofilen – uppfylls de huvudsakliga kraven?

2. Finns grundförutsättningarna? Det går att se med hjälp av kontrollfrågor.

3. Verkar personen ha rätt inställning? Blir det ett positivt intryck vid första samtalet?